Artykuły

Jürgen Moltmann, Gottes Kenosis in Schöpfung und Vollendung der Welt.

polski english


Ks. Cezary Naumowicz, Cierpiętliwy Bóg nadziei Jürgena Moltmanna. Kontekst – problematyka – perspektywy.

polski english


Ks. Jerzy Buczek, Eklezjologia w pismach Czesława S. Bartnika.

polski english


Ks. Szymon Drzyżdżyk, Niepokalane Poczęcie Maryi jako problemteologiczny w okresie scholastyk.

polski english


Ks. Bogusław Daniel Kwiatkowski, Ocena chrystologii scholastycznej w pismach G. Moiolego.
Michał Paluch OP, Czy Doktor anielski nie doceniał Chrystusa?

polski english


Ks. Jarosław Storoniak, Funkcje i cechy Kościoła katolickiego tradycji bizantyjsko-ukraińskiej – analiza eklezjologiczna.

polski english


Ks. Marek Pyc, Czy mamy prawo do nadziei na powszechne zbawienie? Refleksja nad zbawczym uniwersalizmem w myśli Jana Pawła II i Benedykta XVI.

polski english


Ks. Dariusz Pater, Postrzeganie pracy z perspektywy neoliberalizmu i katolicyzmu.

polski english


Jerzy Nikołajew, Specyfika duszpasterstwa więziennego w Polsce. Prezentacja badań własnych

polski english

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2012, godz. 13:43 - Natalia Haniewska