Ks. Jerzy Szymik, Tak, Ojcze. Chrystologia modlitwy w ujęciu Josepha Ratzingera / Benedykta XVI

polski english

 

Piotr Liszka CMF, Niezapomniana lekcja historii początków Ameryki Łacińskiej

polski english

 

Ks. Edward Sienkiewicz, Paschalne urzeczywistnienie Kościoła w nowej ewangelizacji

polski english

 

Ks. Janusz Królikowski, Sakrament pokuty i pojednania. Kryzys współczesny i kryzys doktrynalny

polski english

 

Ks. Piotr Roszak, Dwie prędkości teologii? O celu, metodzie i perspektywach teologii analitycznej

polski english

 

Ks. Sławomir Kunka, Ukrzyżowany i Zmartwychwstały jako Syn przyjęty przez Ojca. Personalistyczny przyczynek do trynitarnej koncepcji ekonomii zbawienia (2)

polski english

 

Ks. Tomasz Nawracała, Konieczność a niemożność. Ciało Chrystusa ubogiego według Franciszka 

polski english

 

S. Anna Murawska, Kosmiczny wymiar pełni zbawienia w Chrystusie Paschalnym w ujęciu ks. Wacława Hryniewicza

polski english

 

Dorota Lekka, Misteryjno-sakramentalne uczestnictwo w Passze Chrystusa w ujęciu Wacława Hryniewicza OMI

polski english

 

Łukasz Samiec OFMConv, La naturaleza misionera de la Iglesia en su función soteriológica a la luz de los documentos de Concilio Vaticano II

polski english

 

Marcin Walczak, Potencjalna bezżenność chrześcijanina jako znak zwycięstwa nad bożkiem seksualności. Refl eksje teologiczne 

polski english

 

Grzegorz Wiończyk, Teologia mowy. Między słownikiem a ontologią teologiczną 

polski english

 

Sławomir Zatwardnicki, Zachodni kamień węgielny pod chalcedoński drogowskaz kierujący ku tajemnicy Boga i człowieka 

polski english

 

Michał Zborowski, Teologia bliskości Boga – soteryjne implikacje bliskości Boga w Jezusie Chrystusie w Komentarzach i Homiliach do Ewangelii synoptycznych Orygenesa

polski english

 

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2016, godz. 20:04 - Natalia Haniewska