Janusz Królikowski, Sześć prawd wiary. Geneza i niektóre aspekty treściowe

polski english


Andrzej Dobrzyński, Rola francuskich teologów w intelektualnej formacji Karola Wojtyły

polski english


Józef Warzeszak, Chrześcijańskie korzenie Europy w ujęciu Benedykta XVI

polski english


Anna Woźnica, Jan Słomka, Radical Nature of Pope Francis’s Ecclesiology

polski english


Michał Kosche, Duch Święty kształtujący osobowość chrześcijanina

polski english

Autor: Marcin Walczak
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2021, godz. 12:15 - Marcin Walczak