Ks. Marek Jagodziński, The Father in the Communion  of the Holy Trinity 

polski english

 

Fr. Adam Wojtczak OMI, Search for the Specificity  of Pope Francis’s Mariology

polski english

 

Sławomir Zatwardnicki, A Theologian Today. Identity and Spirituality  of a Theologian in Pope Francis’ Statements

polski english

 

Fr. Kamil Duszek, Theological Insight into the Phenomenon  of Life: the Bios as a Vestigium Dei

polski english

 

Fr. Krzysztof Krzaczek, The Action of the Holy Spirit in Freeing from Unconscious Mimetic Behaviour

polski english

 

Anna Pędrak, Umbra Dei. A Theological Interpretation  of Psychological Life

polski english

 

Ks. Grzegorz Bachanek, Maryja jako Matka niepełnosprawnych

polski english

 

Ks. Sylwester Jaśkiewicz, Miłość jako centrum doktryny soteriologicznej w IV księdze „De Trinitate” św. Augustyna

polski english

 

Justyna Kapłańska, Eklezjologia komunii jako klucz do zrozumienia relacji między Kościołem powszechnym a lokalnym

polski english

 

Ks. Andrzej Jerominek, Antropologiczny wymiar ikon Chrystusa

polski english

 

Bartosz Moralewicz, Zarys Josepha Ratzingera/Benedykta XVI chrystologii sensu. Wokół metody

polski english

 

Maciej Witała, Problematyka upadku i grzechu pierworodnego  w świetle nauk przyrodniczych jako wyzwanie dla współczesnej teologii dogmatycznej i apologetyki 

polski english

 

Jan Wółkowski, Relacje między Kościołem powszechnym a Kościołami lokalnymi w myśli ks. José Ramóna Villara

polski english

Autor: Marcin Walczak
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2019, godz. 09:26 - Marcin Walczak