Additamenta Musicologica Lublinensia 

Rocznik Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Instytut Muzykologii KUL w latach 2005 - 2010 wydawał periodyk naukowy Additamenta Musicologica Lublinensia. Pierwszym redaktorem rocznika był prof. Stanisław Dąbek, obecnym jest ks. dr hab. Robert Bernagiewicz, prof. KUL. Ideą naczelną zespołu redakcyjnego było stworzenie płaszczyzny wymiany myśli naukowej dla muzykologów ze środowiska lubelskiego. Do współpracy zapraszani byli także naukowcy z innych ośrodków polskich i zagranicznych. W 2010 roku Additamenta zostały wydane w wersji dwujęzycznej, by umożliwić wymianę poglądów naukowych na forum międzynarodowym.

Pierwszy zeszyt (2005) zawiera materiały z sympozjum Ecclesia psalmis cantans zorganizowanego przez Instytut Muzykologii w maju 2005. Kolejny (2006), wydany w 50 rocznicę powstania Instytutu Muzykologii, prezentuje działające w nim katedry i pracowników naukowych; zawiera także rejestr prac naukowych (magisteria, doktoraty i habilitacje) powstałych od momentu założenia instytutu. Zeszyty od 2007 roku wypełniają artykuły naukowe. Pod ikonami kolejnych roczników można zobaczyć spis artykułów.

 

Poszczególne zeszyty można zamawiać na stronie internetowej Wydawnictwa Polihymnia lub w Redakcji.

 

     

 

 

Autor: Robert Bernagiewicz
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2017, godz. 09:10 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak