24 października - 21 listopada 2022

Warsztaty kompetencyjne połączone z warsztatami, prelekcjami i koncertami dla studentów Muzykologii KUL

Tematyka warsztatów:


1) Pomysł – projekt – wydarzenie. Metody pozyskiwania funduszy na realizację przedsięwzięć artystycznych
2) Techniki operowania głosem w sytuacjach typowych i nietypowych
3) Komunikacja werbalna i niewerbalna w wystąpieniach publicznych
4) Organizacja i produkcja wydarzeń kulturalnych w praktyce

 

Uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia przygotowującego do aktywności zawodowej w branży muzycznej studentom Muzykologii KUL przez P. Leszka Winniewskiego - Prezesa zarządu Fundacji Wspierania Edukacji Artystycznej i Twórczości Teatralnej „Eduartte” /Fot. Miłosz Aleksandrowicz/

 

Projekt „Eko-misja kultury, czyli ośmiu wspaniałych lubelskiego Czechowa” dofinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Współrealizatorami projektu są Wykładowcy Instytutu Nauk o Sztuce KUL, zaś beneficjentami jednego z modułów wydarzenia - studenci Muzykologii. 

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2024, godz. 13:56 - Miłosz Aleksandrowicz