renovatio_antiquitatis

Seria wydawnicza monografii naukowych wydawanych przez Katedrę Polifonii Religijnej


Redaktor serii:

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz

 

 

 

 

 

Tom I (2014)

teoria_harmonii_1

Teoria harmonii Jeana Ph. Rameau. Traité de l'harmonie (1722). Nouveau systême de musique théorique (1726), Lublin 2014, Wydawnictwo KUL, ISBN: 978-83-7702-975-6


(KONTAKT do autora) 


Monografia omawiająca wczesną teorię harmonii Jeana Philippe'a Rameau (Traktat o harmonii, 1722 oraz Nowy system teorii muzyki, 1726) wypracowaną przez kompozytora w latach 1722-1726. W pracy odnaleźć można ponadto pierwszy w polskiej muzykologii pełny przekład dwóch pierwszych ksiąg słynnego Traité de l'harmonie.

 

 

Tom II (2017)

teoretyczne_podstawy

Teoretyczne podstawy francuskiej polifonii liturgicznej XVII wieku, Lublin 2017,
Wydawnictwo Gaudium, ISBN: 978-83-7548-287-4


(KONTAKT do autora)


Monografia omawiająca teoretyczne podstawy francuskiej polifonii liturgicznej XVII wieku, które zostały zrekonstruowane w oparciu o treść wydawanych w tym czasie francuskojęzycznych traktatów teoretyczno-muzycznych. Zabiegi badawcze autora nie zostały jednak skierowane na polifonię religijną w ogólności, ale na polifonię liturgiczną, co oznacza, że celem podjętych badań nie była analiza twórczości najbardziej dziś znanych kompozytorów „muzyki religijnej” działających we Francji czasów Ludwika XIII i XIV, ale uchwycenie istoty tego, co było podstawą wielogłosowej praktyki muzyczno-liturgicznej czasów Titelouze'a, Niversa, Lully'ego i Charpentiera. Głównym celem autora jest próba odpowiedzi na pytanie, w oparciu o jakie zasady muzyka wielogłosowa (wokalna i instrumentalna) była tworzona na potrzeby XVII-wiecznej francuskiej liturgii oraz jaką umiejętnościami i wiedzą musieli się wykazywać ówcześni muzycy kościelni

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2019, godz. 17:49 - Miłosz Aleksandrowicz