Studia licencjackie (cykl 2021-2024):

 

Specjalność Muzyka kościelna (rok III, semestr V):

Praktyki zawodowe: media branżowe i instytucje kultury (praktyki ciągłe)

     pdf-ikona REGULAMIN i DZIENNIK PRAKTYK

 

Specjalność Muzyka kościelna (rok III, semestr V):

Praktyki zawodowe: praca muzyka kościelnego (praktyki ciągłe)

     pdf-ikona REGULAMIN i DZIENNIK PRAKTYK


Studia licencjackie (cykl 2022-2025):

 

Specjalność Muzyka kościelna (rok III, semestr V):

Praktyki zawodowe: media branżowe i instytucje kultury (praktyki ciągłe)

     pdf-ikona REGULAMIN i DZIENNIK PRAKTYK

 

Specjalność Muzyka kościelna (rok III, semestr V):

Praktyki zawodowe: praca muzyka kościelnego (praktyki ciągłe)

     pdf-ikona REGULAMIN i DZIENNIK PRAKTYK


Studia licencjackie (cykl 2023-2026):

 

Specjalność Muzyka kościelna (rok III, semestr V):

Praktyki zawodowe: media branżowe i instytucje kultury (praktyki ciągłe)

     pdf-ikona REGULAMIN i DZIENNIK PRAKTYK

 

Specjalność Muzyka kościelna (rok III, semestr V):

Praktyki zawodowe: praca muzyka kościelnego (praktyki ciągłe)

     pdf-ikona REGULAMIN i DZIENNIK PRAKTYK


Studia magisterskie (cykl kształcenia 2022-2024):

 

Specjalizacja Animacja kultury muzycznej:

Praktyki zawodowe (dowolna instytucja kultury, rok II, semestr III)

      pdf-ikona REGULAMIN i DZIENNIK PRAKTYK

 

Specjalizacja Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II st.:

 

a) Praktyki psychologiczno-pedagogiczne

    - szkoła muzyczna lub szkoła powszechna, praktyki śródroczne, 30 godzin: rok I, semestr II

     pdf-ikona REGULAMIN i DZIENNIK PRAKTYK

 

b) Praktyki dydaktyczne

   - szkoła muzyczna I stopnia, praktyki ciągłe, 40 godzin: rok II, semestr III

   - szkoła muzyczna II stopnia, praktyki ciągłe, 80 godzin: rok II, semestr IV

     pdf-ikona DZIENNIK PRAKTYK

     pdf-ikona REGULAMIN


Studia magisterskie (cykl kształcenia 2023-2025):

 

Specjalizacja Animacja kultury muzycznej:

Praktyki zawodowe (dowolna instytucja kultury, rok II, semestr III)

      pdf-ikona REGULAMIN i DZIENNIK PRAKTYK

 

Specjalizacja Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II st.:

 

a) Praktyki psychologiczno-pedagogiczne

    - szkoła muzyczna lub szkoła powszechna, praktyki śródroczne, 30 godzin: rok I, semestr II

     pdf-ikona REGULAMIN i DZIENNIK PRAKTYK

  

b) Praktyki dydaktyczne

   - szkoła muzyczna I stopnia, praktyki ciągłe, 40 godzin: rok II, semestr III

   - szkoła muzyczna II stopnia, praktyki ciągłe, 80 godzin: rok II, semestr IV

     pdf-ikona DZIENNIK PRAKTYK

     pdf-ikona REGULAMIN


CYKLE KSZTAŁCENIA WYGASZANE

 

Studia magisterskie (cykl 2021-2023): Specjalizacja: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia

pdf-ikona REGULAMIN

pdf-ikona DZIENNIK PRAKTYK

 

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2023, godz. 09:39 - Miłosz Aleksandrowicz