muzykologia_kul_logo_5_male

Dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce
  

Koordynator kierunku Muzykologia

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz

 

Katedra Badań nad Monodią i Polifonią Religijną

ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL (Kierownik Katedry)

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz

ks. dr Dariusz Smolarek

dr Kinga Krzymowska-Szacoń (sekretarz Katedry)

dr hab. Małgorzata Gamrat

dr hab. szt. muz. Grzegorz Pecka

ks. dr Michał Jędrzejski

mgr szt. muz. Alesia Aleksandrowicz

 

Katedra Instrumentologii
dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL (Kierownik Katedry)
o. dr Mieczysław Julian Śmierciak OFM

dr Andrzej Gładysz

dr Mariusz Wiktorowski

dr hab. szt. muz. Jadwiga Kowalska

dr hab. szt. muz. Elżbieta Charlińska

 

Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii

dr hab. Tomasz Rokosz, prof. KUL (Kierownik Katedry)
dr Kinga Strycharz-Bogacz

ks. dr Dariusz Sobczak 

dr hab. szt. muz. Agnieszka Schulz-Brzyska
dr hab. szt. muz. Iwona Sawulska

 

Pracownicy dydaktyczni

mgr Małgorzata Rados

 

Sekretarz kierunku Muzykologia

mgr Marta Łukasik

 

Biblioteka Muzykologii (Sala im. ks. prof. Hieronima Feichta CM)

dr Karol Rzepecki

 

Konserwatorzy instrumentów
mgr Tomasz Gieroba, konserwator fortepianów i pianin

mgr Andrzej Madej, specjalista konserwator organów

_____________________________________________________

 

RADA PROGRAMOWA KIERUNKU MUZYKOLOGIA

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /Przewodniczący/
dr Andrzej Gładysz

dr Kinga Krzymowska-Szacoń

dr hab. szt. muz. Jadwiga Kowalska
dr hab. szt. muz. Iwona Sawulska

_____________________________________________________

 

Pracownicy zatrudnieni w Instytucie Muzykologii w latach minionych:

(Wykaz w trakcie tworzenia. Stopnie i tytuły naukowe lub artystyczne zamieszczono według stanu w ostatnim dniu zatrudnienia danej osoby w KUL)

 

Adamko Rastislav, ks. dr hab.

Bebak Marek, dr

Bernagiewicz Robert, ks. dr hab.

Bierut-Sęk Anna, mgr szt. 

Dąbek Stanisław, prof. dr hab.

Dyka Lucjan, ks. dr

Gąsowska Wiesława, mgr szt.

Gogol-Drożniakiewicz Barbara, dr hab.

Kisieliński Jarosław, ks. dr
Korbut Dorota, mgr szt.

Ochalski Marian, mgr

Paćkowski Piotr, ks. dr
Pazur Barbara, dr szt.

Piech Jacek, dr
Skorek-Münch Jolanta, dr hab. szt. muz. 

Wróblewski Jarosław, dr hab. szt. muz.

Wyrwa Ireneusz, dr hab. szt. muz.

mgr Petro Chyryk

mgr Mariusz Wiktorowski

dr hab. Beata Bodzioch

 

Emerytowani pracownicy Instytutu Muzykologii:
-


Zmarli pracownicy Instytutu Muzykologii:

Ks. prof. Hieronim Feicht, CM (1894–1967)

ks. dr hab. Bolesław Bartkowski, SDB (1936-1998)

prof. szt. muz. Kazimierz Górski (1944-2009) 
ks. prof. dr hab. Karol Mrowiec (1919–2011)

dr hab. szt. muz. Roman Lulek (zm. 2011)

dr hab. Maria Piotrowska (1941-2014)

dr hab. Antoni Zoła (1948-2015)

o. prof. dr hab. Józef Ścibor, CSsR (1930-2017)

prof. Andrzej Nikodemowicz (1925-2017)
ks. dr hab. Jan Chwałek (1930-2018)
ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak (1935-2020)

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2024, godz. 11:09 - Miłosz Aleksandrowicz