muzykologia_kul_logo_5_male

Dyrektor Instytutu Nauk o Sztuce
  

Koordynator kierunku Muzykologia

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz

 

Katedra Badań nad Monodią i Polifonią Religijną

ks. dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL (Kierownik Katedry)

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz

ks. dr Dariusz Smolarek

dr Kinga Krzymowska-Szacoń (sekretarz Katedry)

dr hab. Małgorzata Gamrat

dr hab. szt. muz. Grzegorz Pecka

 

Katedra Instrumentologii
dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL (Kierownik Katedry)
o. dr Mieczysław Julian Śmierciak OFM

dr Andrzej Gładysz

dr hab. szt. muz. Jadwiga Kowalska

dr hab. szt. muz. Agnieszka Schulz-Brzyska

 

Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii

dr hab. Tomasz Rokosz (Kierownik Katedry)
dr hab. Beata Bodzioch

dr hab. szt. muz. Elżbieta Charlińska
dr Kinga Strycharz-Bogacz

dr hab. szt. muz. Iwona Sawulska  

 

Pracownicy dydaktyczni

mgr szt. muz. Alesia Aleksandrowicz

mgr Małgorzata Rados

 

Sekretarz kierunku Muzykologia

mgr Marta Łukasik

 

Biblioteka Muzykologii (Sala im. ks. prof. Hieronima Feichta CM)

mgr Stanisław Czajkowski, kustosz

 

Konserwatorzy instrumentów
mgr Tomasz Gieroba, konserwator fortepianów i pianin

mgr Andrzej Madej, specjalista konserwator organów

_____________________________________________________

 

RADA PROGRAMOWA KIERUNKU MUZYKOLOGIA

W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

dr hab. Miłosz Aleksandrowicz /Przewodniczący/
dr Andrzej Gładysz

dr Kinga Krzymowska-Szacoń

dr hab. szt. muz. Jadwiga Kowalska
dr hab. szt. muz. Iwona Sawulska

_____________________________________________________

 

Pracownicy zatrudnieni w Instytucie Muzykologii w latach minionych:

(wykaz w trakcie tworzenia)

 

prof. dr hab. Stanisław Dąbek

dr hab. Barbara Gogol-Drożniakiewicz

dr hab. szt. muz. Ireneusz Wyrwa

dr hab. szt. muz. Jarosław Wróblewski

ks. dr hab. Robert Bernagiewicz
ks. dr hab. Rastislav Adamko

dr Marek Bebak

ks. dr Piotr Paćkowski
ks. dr Jarosław Kisieliński
ks. dr Lucjan Dyka

dr szt. Barbara Pazur

dr Jacek Piech
mgr Marian Ochalski
mgr szt. Wiesława Gąsowska
mgr szt. Dorota Korbut
mgr szt. Anna Bierut-Sęk

 

Emerytowani pracownicy Instytutu Muzykologii:
-


Zmarli pracownicy Instytutu Muzykologii:

Ks. prof. Hieronim Feicht, CM (1894–1967)

ks. dr hab. Bolesław Bartkowski, SDB (1936-1998)
ks. prof. dr hab. Karol Mrowiec (1919–2011)

dr hab. szt. muz. Roman Lulek (zm. 2011)

dr hab. Maria Piotrowska (1941-2014)

dr hab. Antoni Zoła (1948-2015)

o. prof. dr hab. Józef Ścibor, CSsR (1930-2017)

prof. Andrzej Nikodemowicz (1925-2017)
ks. dr hab. Jan Chwałek (1930-2018)
ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak (1935-2020)

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021, godz. 14:01 - Miłosz Aleksandrowicz