ODPOWIEDZI 

na najczęściej zadawane pytania dotyczące studiów licencjackich

i magisterskich na kierunku Muzykologia na KULu

 

 

Czy na studiach będzie możliwość uczenia się grania na innych instrumentach niż fortepian i organy?

NIE. W programie studiów znajdują się wyłącznie zajęcia z fortepianu i organów.

 

Przez ile lat będzie trwała nauka gry na fortepianie lub organach?

Dla wszystkich studentów studiów licencjackich praktyczna nauka gry na fortepianie trwa jeden rok (semestr I i II). Studenci, którzy wybiorą specjalność Muzyka kościelna będą kontynuowali naukę ucząc się gry na organach (semestr III, IV, V i VI).

Dla wszystkich studentów studiów magisterskich praktyczna nauka gry na fortepianie lub organach trwa półtora roku (semestr I, II i III). Decyzja o wyborze jednego z dwóch instrumentów podejmowana jest na początku studiów.  

 

Czy rozpoczynając studia licencjackie lub magisterskie muszę już umieć grać na fortepianie lub organach?

NIE. Zarówno na studiach licencjackich, jak i na magisterskich, możliwe jest rozpoczęcie nauki od podstaw.

 

Jakie przedmioty teoretyczne w szkołach muzycznych może prowadzić absolwent Muzykologii, który zrealizował specjalizację Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia?

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MKDNiS z dnia 3 września 2021 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych absolwenci kierunku Muzykologia mają uprawnienia do prowadzenia następujących zajęć: audycje muzyczne, literatura muzyczna, historia muzyki oraz formy muzyczne. Zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych nazwy przedmiotów audycje muzyczne i literatura muzyczna zostały zastąpione odpowiednio: wiedza o muzyce i nauka o muzyce.

 

Czy podejmując studia II stopnia na kierunku Muzykologia uzyskam uprawnienia do uczenia w szkole muzycznej jeżeli studia I stopnia ukończyłem na kierunku innym niż Muzykologia?

NIE. Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (z późniejszymi zmianami) kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela odbywa się na studiach, które są  prowadzone: (a) jako studia I stopnia i studia II stopnia (łącznie) lub (b) jako jednolite studia magisterskie. Oznacza to, że studenci, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia na kierunku Muzykologia, nie mogą być przyjęci na specjalizację Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia. W takim przypadku możliwe jest jednak wybranie specjalizacji Animacja kultury muzycznej.

 

Czy w trakcie trwania studiów program studiów może się zmienić?
NIE. Student rozpoczynający studia ma gwarancję realizacji programu studiów w kształcie zatwierdzonym przez Senat KUL dla cyklu kształcenia, który rozpoczyna. Kwestię tę szczegółowo reguluje § 16 Zarządzenia Rektora KUL z 20 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wytycznych programowych.

 

Jeżeli nie znalazłeś/-aś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie zadaj je drogą mailową na adres: maleks@kul.pl

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2024, godz. 11:06 - Miłosz Aleksandrowicz