Rok 2016

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci
w dniu 28 grudnia 2016 roku

Pana Profesora

 

dr. hab. Tomasza Wacha 

 

adiunkta w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej KUL

 

Doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki – pedagogiki resocjalizacyjnej (APS, 19.XII.2016); doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii (UMCS, 1996); doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (KUL, 2007).

Pełnił funkcję pełnomocnika wojewody lubelskiego ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w latach 1993-94 oraz w roku 1998; od marca 2004 r. kurator społeczny dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Lublinie; od 2006 r. adiunkt w Instytucie Pedagogiki KUL; od 1992 r. zatrudniony w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie (kierownik internatu, dyrektor, pedagog w zespole diagnostycznym).

Wybitny znawca problemów przestępczości nieletnich, przemocy i uzależnień; systemów współpracy instytucji i międzyinstytucjonalnych systemów pomagania; mediacji, negocjacji, w tym w sytuacji konfliktu; subkultur młodzieżowych; wykluczenia społecznego, marginalizacji jako tła zachowań przestępnych. Członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej działającego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, nagrodzony dwoma nagrodami Ministra Sprawiedliwości i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Przyjaciela i Współpracownika.

 

Liturgia pogrzebowa rozpocznie się w dniu 4 stycznia 2017 r. (środa)

o godz. 12.00

 

Mszą św. w kościele pod wezwaniem św. Agnieszki

na Osiedlu Kalinowszczyzna,

 

ul. Kalinowszczyzna 62 w Lublinie


Rodzinie Pana Profesora
składamy wyrazy serdecznego współczucia

 
Dyrektor, Pracownicy i Studenci

Instytutu Pedagogiki KUL

 

Spotkanie opłatkowe w Instytucie Pedagogiki

 

 

Serdecznie zapraszamy na jasełka przygotowane przez:


Studentów pedagogiki KUL

 

 

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, DMM III, s. 109)

Termin: 19.12.2016, godz. 17.00

Konkurs na najlepszą recenzję

 

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki KUL ogłasza konkurs na recenzję publikacji naukowej lub popularnonaukowej (książka, artykuł). Teksty konkursowe (kilka zdań, max. pół strony a4) należy wysyłać na adres: kolopedagogiczne@gmail.com do 16. grudnia (piątek) do godz. 23:59.
Wszystkie nadesłane recenzje zostaną wydrukowane i zawisną na naszej tablicy (I piętro), a 3 najlepsze teksty zostaną nagrodzone w poniedziałek, 19. grudnia, podczas Opłatka Instytutu Pedagogiki KUL.

Link do strony na facebook: https://web.facebook.com/KoloNaukoweStudentowPedagogikiKUL/?ref=page_internal

 

Podpowiedź o pisaniu recenzji: pomoc

Zjazd e-pedagogiki

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 12-13.11.16.                             Plan zjazdu

Zjazd Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej 

przy KNP PAN

 

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 7.12.2016 r.                                          

Czuwanie modlitewne pedagogów na Jasnej Górze

Termin: 20/21.11.2016 r.

Wyjazd: 20.11.2016 r. godz. 12.00 z parkingu przy ul. Droga Męczenników Majdanka 70

Koszt pielgrzymki 50 zł
Zapisy u p. Moniki Kamińskiej z III roku

 

sprawozdanie

Msza Święta za śp. Pracowników i Studentów IP KUL


 

W dniu 8 listopada 2016 r. (wtorek) o godzinie 12.30 w kaplicy akademickiej na Majdanku (DMM II) zostanie odprawiona Msza Święta za śp. Pracowników i Studentów naszego Instytutu.

 O godz. 12.00 rozpocznie się modlitwa różańcowa za zmarłych. Intencje modlitwy za zmarłych można składać w sekretariacie.

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich

Galeria

 

Spotkanie Członków Koła Naukowego Studentów Pedagogiki KUL

 

Drodzy Studenci,

 

bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie Członków KNSP KUL. 

 

Aktywność intelektualna, poszukiwanie dróg twórczego przeżywania swojego życia w kontakcie ze światem osób potrzebujących wsparcia oraz w kontekście wartości kulturowych i duchowych, harmonizuje z podejmowanymi działaniami praktycznymi - na miarę możliwości studenta.

 

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Studentów, którzy chcieliby włączyć się w działalność KNSP KUL 

 

Miejsce: DMM III - 38 (sala KNSP KUL)

Termin: 26.10.16. godz. 17.00

Zjazd e-pedagogiki

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 22-23.10.16.                             Plan zjazdu

Awanse profesorskie  
dla Pracowników Instytutu Pedagogiki KUL

We wtorek 18 października 2016 r.  w Auli Stefana Kard. Wyszyńskiego odbyła się Uroczystość Promocji Doktorskich, podczas której wręczone zostały awanse zawodowe na stanowisko profesora nadzwyczajnego dla pracowników naszego Instytutu. Awanse otrzymały:

 1. dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL - awansowana na stanowisko nadzwyczajnego profesora w Katedrze Pedagogiki Specjalnej,
 2. s. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL - awansowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Pedagogiki Chrześcijańskiej,

Serdecznie gratulujemy

Odznaczenie Ministra Edukacji Narodowej  
dla Pracowników Instytutu Pedagogiki KUL

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2016 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostało odznaczonych kilkoro Pracowników naszego Instytutu.

 

 

Nagrodzeni Pracownicy: 

 1. Pani dr Aleksandra Borowicz
 2. Pani dr Marta Buk-Cegiełka
 3. Ks. dr Marek Jeziorański
 4. Pani dr Agnieszka Linca-Ćwikła
 5. Pani dr Magdalena Parzyszek
 6. Pani dr Lidia Pietruszka
 7. Pani dr Iwona Szewczak
 8. Pani dr Ewelina Świdrak
 9. Pani dr Katarzyna Uzar-Szcześniak

Międzynarodowa, jubileuszowa konferencja naukowa

Pedagogika adekwatna na gruncie wielkiej tradycji

    Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie szczyci się  w Polsce najbardziej odległym rodowodem pedagogicznym pod względem tradycji kształcenia i prowadzenia badań w zakresie pedagogiki. W 1919 r. została utworzona Katedra Pedagogiki, w rok po odzyskaniu niepodległości i powstaniu Uniwersytetu. W swojej długiej historii Instytut przechodzi także okres zawieszenia działalności, a następnie ponownej reaktywacji studiów w r. 1981.

    Gdy przeżywamy w roku bieżącym Jubileusz XXXV-lecia przywrócenia kształcenia na kierunku pedagogika na KUL w Lublinie, chcemy podjąć namysł nad uprawianiem pedagogiki i kształceniem organizując w tym celu Konferencję Jubileuszową

 

PROGRAM

Videorelacja    Fotorelacja

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy (CTW) 113; al. Racławickie 14

Termin: 17-19.10.16. 

Dokumenty do pobrania: komunikat nr 1  karta zgłoszeniowa  baza noclegowa

Call for Participation Conference Registration Form

 

Komitet organizacyjny: ks. prof. Marian Nowak; dr Katarzyna Braun; ks. dr Marek Jeziorański; dr Agnieszka Linca-Ćwikła.

Msza Święta za śp. Profesor Teresę Kukołowicz

 

W dniu 9 października 2016 r. (niedziela) o godzinie 17.00 w Kościele Akademickim KUL

zostanie odprawiona Msza Święta za śp. Profesor Teresę Kukołowicz.

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich
Przyjaciół i Uczniów Pani Profesor. Podtrzymując tradycję świętowania imienin Pani Profesor spotkamy się po Mszy Świętej w sali C-220, aby we wspólnej rozmowie podzielić się doświadczeniami i refleksjami dotyczącymi życia i pracy Osoby będącej wzorem Prawdziwego Pedagoga, Dobrego Nauczyciela i Życzliwego Przełożonego.
Uczniowie Pani Profesor

Inauguracja roku akademickiego 2016/17
dla studentów e-pedagogiki

   Pierwszy zjazd: 8-9.10.2016.                  Pozostałe zjazdy: zobacz 

 

 plan zajęć dydaktycznych

 

 Plan zjazdu 8.10.2016:

   9.00 - Msza św. inauguracyjna; kaplica DMM II

   9.50 - rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla II i III r. lic. oraz II r. mgr

  10.00 - spotkanie dla studentów I roku lic. i mgr w sali DMM III - 36

  11.30 - szkolenie e-learningowe dla studentów I r. lic. i mgr

  13.10 - rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla I r. lic. i mgr

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

 

W poniedziałek dnia 3 października 2016 r. o godz. 9.00 odprawiona zostanie Msza Św. w Kościele Akademickim KUL, następnie odbędą się spotkania studentów I roku z Władzami Wydziału i Instytutu, według następującego harmonogramu:


Instytut Pedagogiki

Pedagogika (studia stacjonarne I i II stopnia)

oraz Pedagogika specjalna (studia stacjonarne I i II stopnia)
godz.11.30 sala: DMMIII-109 (budynek nr III, Campus Majdanek - ul. Droga Męczenników Majdanka 70)


Po spotkaniu ogólnym:
- studenci studiów I stopnia pozostają w sali DMMIII-109 (budynek nr III, Campus Majdanek - ul. Droga Męczenników Majdanka 70)
- studenci studiów II stopnia przejdą do sali DMMIII-36 (budynek nr III, Campus Majdanek - ul. Droga Męczenników Majdanka 70)

Katedra Pedagogiki Opiekuńczej KUL

zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.

Otwartość na człowieka, środowisko i transcendencję

6_dsc7589_2_ojciec_dr_hab_roman_jusiak_prof_kul 

 

dedykowaną 

O. prof. dr. hab. Romanowi Oktawianowi Jusiakowi OFM

z okazji Jego Jubileuszu

 

 

  

 

Miejsce: C-1031 (Aleje Racławickie 14)

Termin: 1-2.10.16.

Program

Zjazd Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej

 

Temat tegorocznych warsztatów metodologicznych:

 

Interpretacja w badaniach pedagogicznych w inspiracji chrześcijańskiej. Kazimierskie Warsztaty Metodologiczne 2016

 

Propozycje wystąpień należy przesyłać do 7 września na adres: marian.nowak@kul.pl lub na adres Zespołu: pedchrzesc@gmail.com.

 

Miejsce: Dom Zakonny Sióstr Betanek – ul. Puławska 64 w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą

Termin: 16-18.09.16.           Komunikat

Nagroda Kulturalna Województwa Lubelskiego
dla Dr Elżbiety Stoch

 

Z przyjemnością informujemy,

że Pani Doktor Elżbieta Stoch 

otrzymała Nagrodę Kulturalną Województwa Lubelskiego. Nagroda została przyznana przez Zarząd Województwa Lubelskiego za popularyzację i upowszechnianie kultury. Uroczyste wręczenie miało miejsce 30 czerwca 2016 roku podczas uroczystości promocji doktorskich na Wydziale Nauk Społecznych KUL. W imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego nagrodę wręczył Pan Andrzej Miskur, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. [www]

WEWNĘTRZNA KONFERENCJA INSTYTUTU PEDAGOGIKI

WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH KUL Jana Pawła II

 

na temat:

INSTYTUT PEDAGOGIKI KUL w LUBLINIE

W FUNKCJI ŚRODOWISKA WIEDZOTWÓRCZEGO I KSZTAŁCĄCEGO

na kierunkach:

PEDAGOGIKA i PEDAGOGIKA SPECJALNA

 

Miejsce: Dom Pracy Twórczej KUL RAJCHERTÓWKA

ul. Puławska 94, 24-120 Kazimierz Dolny, tel. (81) 8810 221

Termin: 1-3.07.16.   Program

Seminarium metodyczne dla funkcjonariuszy Służby Więziennej pt. „Niepełnosprawność, penalizacja i penitencja w izolacji więziennej”

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 20.06.16.   Sprawozdanie      Galeria

Studenci III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich

bardzo serdecznie zapraszają całą społeczność Instytutu Pedagogiki na  

Absolutorium

Harmonogram:

godz. 12.00 - Absolutorium III roku lic (sala CTW 114)

godz. 14.00 – Eucharystia w Kościele Akademickim

godz. 15.00 – Absolutorium II roku mgr (sala CTW 114)

 

plakat

 

Miejsce: Centrum Transferu Wiedzy 114 (Aleje Racławickie)

Termin: 18.06.16.            

Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki KUL

zaprasza na warsztaty z cyklu

 

Pedagogika rodziny w praktyce

 

pt. Podstawy pisania projektów i pozyskiwania środków zewnętrznych

 

Warsztaty poprowadzi Pani mgr Monika Kwiatuszewska-Czerwonka, specjalista ds.

doradztwa w zakresie realizacji projektów UE.

 

Czas i miejsce: 1 i 8 czerwca 2016 w godz. 17.00-20.30 – łącznie 8 godzin dydaktycznych.

Koszt udziału: 40zł (może się zmniejszyć przy większej liczbie uczestników)

Zapisy do 22 maja: mgr Małgorzata Szczeszek: malgorzata.szczeszek@gmail.com

Biuro Pomocy Studentom Niepełnosprawnym KUL

zaprasza na Małe Forum Wolontariatów Lubelskich

i inne wydarzenia towarzyszące (szczegóły w załączniku)

 

Miejsce: Collegium Jana Pawła II „C” 1031

Termin: 7.06.2016 godz. 15.00

Zjazd e-pedagogiki

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 4-5.06.16.                             Plan zjazdu

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.

„Codzienność z autyzmem- diagnoza i co dalej…?” 

Czas i miejsce: 17 maja 2016 r.  Janów Lubelski Janowski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 3                     Plakat 

 Zjazd doktorantów IP KUL

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 13-14.05.16.                         plan zjazdu

Katedra Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki

 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących

Polskie

Polskie Stowarzyszenie Metody Fonogestów

zapraszają na:

 
Konferencję Naukową 

Sylaba – Logos – Paideia - Fonem

Język w wychowaniu i pedagogice 

połączoną z Jubileuszem z okazji:

 

45 lat pracy naukowej Prof. Dr hab. Kazimiery Krakowiak

 50 lat Metody Cued Speech na świecie

30 lat Metody Fonogestów w Polsce

 

Lublin, 12-13 maja 2016 r.       Program           Karta

Goście z Katholische Hochschule Nordrherin-Westfalen (KatHO) w Instytucie Pedagogiki KUL

 

 

www KatHO Münster

dniach 9-13 maja 2016 w Instytucie Pedagogiki będą gościć z wizytą studyjną studenci z Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen z Munster z prof. Georgiem Albersem. W programie pobytu przewidziano W wspólne wykłady i warsztaty dla studentów KatHO i KUL oraz wizyty studyjne w instytucjach realizujących pracę socjalną i edukacyjną dla dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do udziału w tym programie zapraszamy wszystkich studentów. 

Plan

 Szczegółowe informacje można uzyskać u dr hab. Ewy Domagały-Zyśk,
ks. dr. Marka Jeziorańskiego i dr Katarzyny Uzar-Szcześniak

Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki KUL
zaprasza na warsztat z cyklu:

 

Pedagogika rodziny w praktyce


Wybrane problemy/zagadnienia z prawa rodzinnego

 

Warsztat poprowadzi:
Mgr Łukasz Skwarzyński z Katedry Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny KUL

 

Czas i miejsce: 11 maja 2016 (środa) w godzinach 14.10-15.40, DMM III
Zapisy na warsztaty: dr M. Parzyszek - mparzyszek1@op.pl

Odznaczenie Prezydenta RP dla dr hab. Ewy Domagały-Zyśk


Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 28 stycznia 2016 r. na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, odznaczona została

 

Srebrnym Krzyżem Zasługi dr hab. Ewa Domagała-Zyśk.

 

Odznaczenie zostało wręczone w dn. 28.04.2016r. przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka w czasie posiedzenia Senatu KUL.

 

Pani Profesor składamy najserdeczniejsze gratulacje!

Wyróżnienie dla Pani Profesor Barbary Kiereś  

20160418_092250-1_1  

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich 

Feniks 2016

wyróżniło książkę Pani Profesor pt.:

 

U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie

  pobrane

 

Serdecznie gratulujemy

Zjazd e-pedagogiki

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 23-24.04.16.                             Plan zjazdu

Katedra Biografistyki Pedagogicznej

Instytutu Pedagogiki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

oraz 

Fundacja „Biografie Codzienności”

Plakat_500 

zapraszają do udziału w

IV Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

z serii: 

Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki
na temat:

 

Obcy wśród swoich: wychowawczy wymiar biografii pogranicza

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 22-23.04.2016   Komunikat  Karta zgłoszeniowa    www

Sympozjum psychologiczno-pedagogiczne

 

50-lecie Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim 'Gravissimum educationis' Soboru Watykańskiego II i 25-lecie 'Ex corde Ecclesiae' Jana Pawła II

 

Miejsce: Gródek Podolski (Ukraina)

Termin: 21-22.04.16.                               program, cz 1; program, cz 2

Zjazd doktorantów IP KUL

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 15-16.04.16.                            plan zjazdu

V DĘBICKA DEBATA O WYCHOWANIU

 

Nowe media – zagrożenie czy szansa dla współczesnej rodziny?

 nowe_media_internet

 

 

 

Miejsce: Aula bł. E. Bojanowskiego w Dębicy, ul. Krakowska 15

Termin: 8.04.2016 r. (piątek)  

Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki KUL
i Fundacja Centrum Opieki nad Rodziną "COR"
zapraszają na warsztaty z cyklu:

Pedagogika rodziny w praktyce
pt. Studia i co dalej? Praktyka pedagoga w poradni i fundacji

W programie:
Pierwsze kroki przy zakładaniu poradni pedagogicznej i fundacji.

Warsztaty poprowadzi: mgr Emilia Mulawa, pedagog, familiolog,


Czas i miejsce: 5 kwietnia 2016 (wtorek) w godzinach 17.00 - 18.30, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin, sala 109 w budynku Instytutu Pedagogiki
Zapisy na warsztaty: mgr Emilia Mulawa, e-mail: emiliamulawa@interia.pl, tel. 730 189 888, liczba miejsc jest ograniczona.

ACISE

Association Catholique Internationale des Institutions de Sciences de L’Education

Association of Catholic Institutes of Education

Asociación Católica Internacional de Instituciones de Ciencias de la Educación   

Justice and Mercy in Contemporary Education and Schools

 

27th Colloquium of the Association for Catholic Institutes for the Study of Education (ACISE-IFCU)

Institute of Pedagogy, John Paul II Catholic University (Lublin, Poland)

 

 
Informacja dla doktorantów

Cracovie_Inscription_2016_doktoranci

Miedzynarodowa-Konferencja-ACISE-Krakow-2016

 

 

Call for papers         Program

 

Kraków, March 30st-April 2nd 2016

KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ

Instytutu Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

zaprasza do udziału w konferencji dla studentów i doktorantów

z cyklu:

 

„BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI” 


Temat przewodni konferencji:

„BIOGRAFIE DIALOGU I SPOTKANIA”

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, DMM III, s. 109)

Termin: 18.03.2016 r., godz. 10.00     Program

Katedra Psychopedagogiki KUL

I SEMINARIUM PSYCHOPEDAGOGICZNE 

 Konsekwencje przemocy i zaniedbania w rodzinie 

Gość specjalny:  Dr Wiesława Stefan ceniona terapeutka, pedagog, pracownik Specjalistycznej Poradni Rodzinnej i wykładowca akademicki we Wrocławiu

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, DMM III, s. 36)

Termin: 17.03.2016 r.                                       Plakat

Spotkanie Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej

 

Ogólny program spotkania:

o godz. 9.00 Msza św., koncelebrowana w Kaplicy Matki Bożej Nadziei w Bloku nr II Campusu na Majdanku 

 

o godz. 10.00 – rozpocznie się spotkanie (w auli Nr 109 w Bloku III), poświęcone zostanie – trak jak wcześniej ustaliliśmy – myśli św. Augustyna.

 

Propozycje wystąpień można przesyłać do dnia 5 marca 2016 roku (na adres: marian.nowak@kul.pl lub na adres Zespołu: pedchrzesc@gmail.com).

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, DMM III, s. 109)

Termin: 16.03.2016 r.             Program

W dniach 15-16 marca 2016r. w Instytucie Pedagogiki będziemy gościć grupę
studentów z University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii oraz
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach projektu

Multilingual

odbędą się spotkania i warsztaty, których celem będzie poznanie specyfiki
funkcjonowania osób niesłyszących i słabosłyszących w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Bliższe informacje: Ewa Domagała-Zyśk ewadom@kul.pl
 Katedra Pedagogiki Rodziny oraz Fundacja Centrum Opieki nad Rodziną "COR"
zapraszają do udziału w konferencji na temat:
 
"Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby"
 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, DMM III, s. 109)

Termin: 15.03.2016 r.    Karta zgłoszeniowa      Komunikat   

 Program konferencji                    Sesja plakatowa

Sprawozdanie z konferencji naukowej

„Zapobieganie absencji uczniów w okresie adolescencji”
 
Dnia 15 marca 2016 roku studenci II i III roku pedagogiki (studia stacjonarne I stopnia) o specjalizacji opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacji w ramach zajęć, wzięli
udział w konferencji naukowej, zorganizowanej przez Zespół Szkół nr 6 w Lublinie przy
ulicy Diamentowej 2 oraz Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Katedra Pedagogiki Specjalnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
oraz
Warsztaty Terapii Zajęciowej
przy Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lulinie

Zapraszają serdecznie na spotkanie z cyklu „Dobre warsztaty”

Janusz Padziński
WARSZTATY PLASTYCZNE
pt. „ZMARTWYCHWSTAŁ”
Miejsce: Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lulinie, ul. Głowackiego 26
Termin: piątek 11 maca 2016r. w godz. 9.00-11.00             plakat_
w sprawach organizacyjnych proszę o kontakt: Ewa Domagała-Zyśk ewadom@kul.pl

Zjazd e-pedagogiki

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 5-6.03.16.                             Plan zjazdu

Seminarium wymiany doświadczeń

 

Integralna edukacja – wybrane zagadnienia

 

Rozwijanie wielostronnej aktywności dzieci w wieku wczesnoszkolnym

i przedszkolnym w procesie twórczego kształcenia językowego

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 4.03.16.                                            Program

Okolicznościowe seminarium z okazji trwającego Roku Miłosierdzia pt.
 
Miłosierni jak Ojciec – miłosierdzie w teorii i praktyce pedagogicznej
 
logo_milosierdzia
Seminarium rozpocznie się w poniedziałek 29 lutego 2016 r. o godz. 9.00 Mszą św. w kaplicy akademickiej (Kampus na Majdanku – Blok 2) w intencji śp. Prof. Teresy Kukołowicz. Dalsza część odbędzie się w sali  109 (Kampus na Majdanku – Blok 3).

W związku z tym, uprzejmie prosimy Państwa Profesorów, Doktorów i Doktorantów o przygotowanie tematyki wystąpienia (planowanego na 15-20 minut) i zgłoszenia jej do 17 lutego 2016 r. na adres mailowy moderatorów seminarium – prof. Lucyny Dziaczkowskiej (ldziaczkowska@kul.pl) lub ks. prof. Adama Maja (adammaj@kul.pl).
 
Program seminarium (bezpłatnego) zostanie ustalony po 20 lutego 2016 r. 
Katedra Pedagogiki Specjalnej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
Zaprasza serdecznie na spotkanie z cyklu „Dobre warsztaty”
 
Dorota Wągrowska
 
PLOTKUJ Z AUTYSTYKIEM CZYLI JAK ZROZUMIEĆ I KOCHAĆ NIEBIESKI ŚWIAT
 
warsztaty odbędą się w piątek 26 lutego 2016r. w godz. 9.00-11.00 w budynku Instytutu Pedagogiki KUL, Droga Męczenników Majdanka 70, sala M-109 W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt: Ewa Domagała-Zyśk ewadom@kul.pl

Zjazd e-pedagogiki

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 23-24.01.2016                       

 

W trakcie zjazdu będzie miało miejsce Spotkanie Opłatkowe.

23.01.16. (sobota), godz. 15.00-16.30, sala nr 36

 

Serdecznie zapraszam wszystkich Studentów oraz Pracowników e-pedagogiki

Katedra Pedagogiki Specjalnej Katedra Psychopedagogiki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z cyklu Dobre warsztaty:

 

Wzmocnić głos niemocnych

kształtowanie i wykorzystywanie standardów jakości życia w domach o charakterze rodzinnym dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

warsztaty poprowadzi Michał Talar

asystent osób z niepełnosprawnością intelektualną w fundacji L’Arche

 

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, DMM III, sala M-36)

Termin: w poniedziałek 18.01 2016 w godz. 16.00 -19.00 oraz wtorek 19.01.2016 w godz. 9.00-12.00

Kontakt: Ewa Domagała-Zyśk ewadom@kul.pl             Plakat

KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza na

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ dla Studentów i Doktorantów

z cyklu „BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI”

 

Temat przewodni konferencji:

„BIOGRAFIE MIEJSC PAMIĘCI”

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, Droga Męczenników Majdanka)

Termin: 18.01.2016, godz. 10.00     Plakat 

Spotkanie opłatkowe z Interesariuszami 

 

Miejsce: Instytut Pedagogiki KUL (Lublin, DMM III)

Termin: 18.01.2016

Zjazd doktorantów IP KUL

 

Termin: 15-16.01.16.

Miejsce: Droga Męczenników Majdanka 70      

Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki KUL
zaprasza  na warsztaty z cyklu:

 

Pedagogika rodziny w praktyce

 

W programie:
Moje skrypty rodzinne w pracy pedagogicznej
Skrypty rodzinne w poradnictwie i psychoterapii

 

Warsztaty poprowadzi: Prof. dr hab. Józef Szopiński, psycholog, psychoterapeuta

 

Czas i miejsce: 13 stycznia 2016 (środa) w godzinach 14.30-17.30, DMM III
Zapisy na warsztaty: od 7 stycznia w Katedrze Pedagogiki Rodziny M-136 (u dr hab. D. Opozdy, danan@kul.pl i dr M. Parzyszek, mparzyszek1@op.pl), liczba miejsc jest ograniczona. 

 

Katedra Pedagogiki Rodziny serdecznie zaprasza studentów specjalności, wykładowców i sympatyków  na spotkanie kolędowe, które odbędzie się 13 stycznia 2016 r. o godz. 17.30 (po warsztatach) w s. 137.

 

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2017, godz. 11:04 - Marek Jeziorański