Pierwsza Osoba Trójcy Świętej nazywana jest przez Elizabeth Johnson Matką – Mądrością. Jej zdaniem każda tradycja religijna zawiera prawdę, że ludzkie istnienie ma swój początek w boskim praźródle. Życie ludzkie jest darem i nie jest niczyją zasługą, ani nie jest zależne od człowieka. W kontekście tego daru najczęściej używamy analogii rodzic – dziecko. Choć Johnson wskazuje na to, że zarówno porównanie Boga do ojca, jak i do matki, dobrze oddaje tę prawdę, przyznaje jednak, że to metafora Boga jako Matki niesie ze sobą wyjątkową siłę do wyrażenia związku człowieka z tajemnicą Boga, który wszystko „rodzi i troszczy się o wszystko”.

 

THE FIRST PERSON OF THE TRINITY ON THE THEOLOGY OF ELIZABETH A. JOHNSON. ANALYSIS OF SHE WHO IS...ON THE BACKGROUND OF TENDENCIES IN FEMINIST THEOLOGY.

Summary


The purpose of this paper is to show how Elizabeth Johnson depicts the First Person of the Trinity in her book She Who Is: The Mystery of God in Feminist Theological Discourse. Firstly, to highlight the peculiarities of the First Person, the author presents two other Persons of the Trinity. Secondly, the author describes the First Person, who Johnson calls Mother – Sophia, on the background of works of other feminist theologians who also portray God as Mother. The general conclusions are as follows. 1° Johnson assigns an important role to language which describes God. 2° Johnson prefers to assign some attributes to God in general rather than to particular Divine Person. 3° In spite of the second conclusion, we can find one distinctiveness of the First Person – it is to be the source and goal of all creatures but also the divine origin in the Blessed Trinity.

Autor: Janusz Lekan
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2012, godz. 00:07 - Natalia Haniewska