Prof. Jerzy Gocko SDB


Redakcja prac zbiorowych


1. Duch Święty w posłudze Kościoła wobec świata. [Materiały z Duszpasterskich Wykładów Akademickich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - 27-28 sierpnia 1998 r.]. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: RW KUL 1999.

2. Przykazania kościelne dzisiaj. Moralne przesłanie Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: RW KUL 2001.

3. 75 lat salezjanów na Kalinowszczyźnie w Lublinie (1927-2002). Red. J. Gocko, A. Paszek. Lublin: Poligrafia Salezjańska 2002.

4. Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J Nagórny, J. Gocko. Lublin: Wydawnictwo KUL 2002.

5. Prawo naturalne. W poszukiwaniu fundamentu jedności europejskiej. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: Poligrafia Salezjańska 2002.

6. Spór o człowieka - spór o przyszłość świata. Od bł. Jana XXIII do Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: Poligrafia Salezjańska 2004.

7. Polska teologia moralna - czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2006.Książki

Rozprawy i artykuły naukowe

Hasła encyklopedyczne i słownikowe

Sprawozdania

Inne


Bibliografia - całość (chronologicznie)

Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2006, godz. 09:45 - Michał Szych