Cantare amantis est

wieloautorska monografia naukowa z okazji 80 urodzin

ks. prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka  

red. ks. W. Hudek, ks. P. Wiśniewski

 
Lublin, Polihymnia 2015
  

SPIS TREŚCI

 

OD REDAKCJI

 

TELEGRAMY I ŻYCZENIA

 

Błogosławieństwa Papieża Franciszka

List Prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka

List Rektora KUL

List Dziekana Wydziału Teologii KUL

List Dyrektora Instytutu Muzykologii KUL

List emerytowanego biskupa legnickiego Stefana Cichego

List Prezesa Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych

List Rektora Seminarium w Gnieźnie

List dyrektora PSM im. M. Karłowicza w Katowicach

List Pani Prezes Stowarzyszenia Ecce Homo w Żorach Kleszczówce

List Proboszcza Parafii Farnej we Wrześni

  

ROZDZIAŁ I Ksiądz Profesor Ireneusz Pawlak. Życie i dzieło

 1. ks. Dariusz Sobczak Bibliografia prac Ks. Prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka

 2. ks. Dariusz Sobczak Ksiądz Profesor Ireneusz Pawlak – życie w służbie liturgii i muzyki

 3. ks. Dariusz Sobczak Organizatorzy życia muzycznego w katedrze gnieźnieńskiej od XV do XXI wieku

 4. Beata Bodzioch Monografie źródeł liturgiczno-muzycznych w pracach magisterskich przygotowanych pod kierunkiem ks. prof. Ireneusza Pawlaka

 5. Ks. Jerzy Bisztyga Liturgia sacra – domus et patria Ecclesiae. Wybrane aspekty metody badawczej Księdza Profesora Ireneusza Pawlaka

 6. ks. Robert Nalepka Ks. Ireneusz Pawlak o śpiewie i muzyce w liturgii we „Mszy Świętej"

 7. ks. Robert Tyrała Kard. J. Ratzinger - Benedykt XVI, teolog muzyki kościelnej, dbający o drogę szlachetnego piękna w głoszeniu Orędzia zbawienia

 8. ks. Jerzy Szymik Cantare amantis est. Piękno, miłość, muzyka

 

ROZDZIAŁ II Osoby i instytucje w służbie muzyce

 1. ks. Andrzej Filaber Powstanie i działalność Instytutu Szkolenia Organistów w Warszawie jako odpowiedź na wskazania Soboru Watykańskiego II

 2. Katarzyna Fuksa  Adam Harasowski (1904-1996) – polski muzyk na uchodźstwie

 3. Tomasz Jasiński Stefan Sylweriusz Cybulski o muzyce w liturgii śpiewanej. Przyczynek do polskiego cecylianizmu przełomu XIX i XX wieku

 4. Beata Kamińska Animatorzy współczesnego życia muzycznego w Kościele rzymsko-katolickim – aspekt kształcenia i funkcji organisty

 5. ks. Franciszek Koenig Absolwenci ratyzbońskiej szkoły muzyki kościelnej pochodzący z diecezji leżących w Europie Środkowo-Wschodniej do roku 1945

 6. s. Ewa Keffer Ksiądz Zdzisław Bernat jako badacz twórczości muzyków kościelnych

 7. ks. Andrzej Leleń Śpiew i muzyka kościelna w myśli i posłudze pasterskiej arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego

 8. Lidia Konicka Czasopisma organistowskie na ziemiach polskich w dobie zaborów (1881-1914)

 9. Andrzej Prasał Działalność dolnośląskich firm organmistrzowskich po II wojnie światowej

 10. ks. Dariusz Smolarek Twórcy śpiewów liturgicznych skomponowanych po Soborze Watykańskim II

 11. Anna Szarapka Twórczość religijna Andrzeja Cwojdzińskiego w aspekcie polskiej duchowości XX wieku

 12. ks. Stanisław Ziemiański Ks. Józefa Łasia SJ troska o poprawną prozodię śpiewów liturgicznych

 

ROZDZIAŁ III Monodia liturgiczna

 1. ks. Amantius Akimjak  Odnowa śpiewów międzylekcyjnych na Słowacji po Soborze Watykańskim II

 2. Barbara Furmanowicz  Niebo w nadziei chrześcijańskiej i śpiewach chorałowych. In paradisum deducat te angeli

 3. ks. Stanisław Garnczarski Antyfona „Salve Regina" w polskich przekładach zachowanych w źródłach drukowanych

 4. ks. Wiesław Hudek Wokół sekwencji „Dies irae, dies illa" - przyczynek do badań muzykologicznych

 5. ks. Piotr Wiśniewski Repertuar gregoriański w nowym wydaniu (2013) niemieckiego śpiewnika liturgicznego „Gotteslob"

 

ROZDZIAŁ IV Między teorią a praktyką

 1. Miłosz Aleksandrowicz Teoria i praktyka wykonawcza monodii liturgicznej w XIX wieku. François-Joseph Fétis i jego Méthode élémentaire de plain-chant (1843)

 2. Łukasz Bilski Msza Święta z udziałem dzieci wyzwaniem dla współczesnej muzyki liturgicznej – spostrzeżenia organisty parafialnego

 3. Aleksandra Czech Rola śpiewu w pedagogice personalistycznej w perspektywie antropologii teologicznej

 4. Czurlok Gabriela Praktyczne aspekty organowej gry liturgicznej

 5. ks. Piotr Dębski Organy Conrada Geisslera w kościele pw. Św. Antoniego w Parowej (Diecezja Legnicka)

 6. Czesław Grajewski Symbolika liczbowa antyfon w średniowiecznych tonariuszach. Od teorii do praktyki

 7. ks. Łukasz Kątny Anielski zespół w predelli Hermana Hana - obraz, który "słychać"

 8. ks. Stanisław Mieszczak Muzyka – liturgia - wiara

 9. ks. Michał Olejarczyk Teoria rytmu Hieronima z Moraw

 10. Kinga Strycharz-Bogacz Religijne śpiewy ludowe w obrzędowości wielkopostnej i wielkanocnej Małopolski i Podkarpacia

 11. Maria Szymanowicz „Muzyka" w kościele parafialnym w Skrzyńsku (diecezja radomska)

 12. Zuzana Zahradníková Organové prelúdiá v súčasnej liturgickej praxi na Slovensku (Preludia organowe we współczesnej praktyce liturgicznej na Słowacji)

 

ROZDZIAŁ V Zabytki i zbiory muzykaliów

 1. ks. Rastislav Adamko Melodická tradícia v Spišskom graduáli Juraja z Kežmarku (Tradycja melodyczna w Spiskim graduale Juraja z Kežmarku)

 2. Irina Chachulska (Hurniewicz) Z historii kształtowania się mszału białoruskiego Imšal Rymski dla dyjacèzij na Belarusi

 3. Jadwiga Jasińska  Dawne muzykalia kościelne z Bielska-Białej w badaniach naukowych, edycjach źródłowych i życiu koncertowym

 4. ks. Wojciech Kałamarz Ekumeniczny wymiar XLI wydania Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego

 5. ks. Łukasz Kutrowski Siedemnastowieczny antyfonarz PL-WRU IF 466E z opactwa cystersów w Krzeszowie

 6.  Katarzyna Lisman Rękopiśmienny Graduał z 1700 r. z Biblioteki Sióstr Norbertanek w Imbramowicach jako przykład tradycji premonstrateńskiej – wybrane zagadnienia

 7. ks. Antoni Reginek Zbiory muzyczne ks. Emiliana Schindlera – cenne źródła w badaniach nad dokumentacją polskich śpiewów kościelnych

 

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2015, godz. 16:25 - Miłosz Aleksandrowicz