wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

 

autoreferat

 

 

recenzja - dr hab. Michał Domagała

 

recenzja - prof. zw. dr hab.Bożena Popowska

 

recenzja - prof. zw. dr hab. Leon Kieres

 

 

Uchwała Rady Instytutu Prawa o nadaniu stopnia 

 

 

Komisja Habilitacyjna

 

prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki - przewodniczący
dr hab. Monika Münnich - sekretarz
prof. zw. dr hab. Bożena Popowska - recenzent
prof. zw. dr hab. Leon Kieres - recenzent
dr hab. Michał Domagała - recenzent
prof. zw. dr hab. Małgorzata Stahl - członek
dr hab. Jerzy Parchomiuk - członek

 

harmonogram:

wszczęcie postępowania - 9.04.2019 r.

powołanie komisji habilitacyjnej - 5.02.2020 r.

nadanie stopnia - 21.09.2020 r.

 

 

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2020, godz. 11:41 - Adam Jankowski