dr_Jerzy_Parchomiuk_-_autoreferat

 

dr_Jerzy_Parchomiuk_-_wniosek_o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

 

recenzja - prof. dr hab. Zofia Duniewska

recenzja - prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

recenzja - dr hab. Przemysław Krzykowski

 

uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

komisja habilitacyjna:
 
prof. dr hab. Elżbieta Ura - przewodniczący
dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL - sekretarz
prof. dr hab. Zofia Duniewska - recenzent
dr hab. Przemysław Krzykowski - recenzent
prof. dr hab. Stanisław Wrzosek - recenzent
dr hab. Agnieszka Bień-Kacała - członek komisji
ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL - członek komisji
 
harmonogram:
wszczęcie postępowania habilitacyjnego: 30.05.2018 r.
powołanie komisji habilitacyjnej: 4.09.2018 r.
nadanie stopnia: 9.04.2019 r.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2019, godz. 15:23 - Adam Jankowski