Postępowanie habilitacyjne - dr Marek Dobrowolski

(postępowanie zakończone)

 

 

M._Dobrowolski_-_autoreferat

 

wniosek_CK_Dobrowolski

 

Recenzja_prof._Krzysztofa_Wojtowicza

 

Recenzja_prof._Dariusza_Dudka

 

Recenzja_prof._Stanislawa_Biernata

 

M._Dobrowolski_-_nadanie_stopnia

 

 

 

Komisja habilitacyjna:

prof. dr hab. Andrzej Wróbel - przewodniczący komisji

ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL - sekretarz komisji

prof. dr hab. Stanisław Biernat - recenzent

prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz - recenzent

dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL - recenzent

dr hab. Robert Grzeszczak - członek komisji

prof. dr hab. Artur Kuś - członek komisji

 

 

Harmonogram

Wszczęcie postępowania: 26 września 2014 r.

Powołanie komisji: 13 stycznia 2015 r.

Nadanie stopnia: 29 września 2015 r.

Autor: Monika Spuz-Szpos
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2016, godz. 09:47 - Monika Spuz-Szpos