dr Sebastian Kwiecień - autoreferat

 

dr Sebastian Kwiecień - wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego

 

recenzja - prof. dr hab. Leon Kieres

recenzja - prof. dr hab. Marek Wierzbowski

dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL

 

uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

 

Komisja habilitacyjna:

prof. dr hab. Tadeusz Włudyka - przewodniczący komisji

dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL - sekretarz komisji

prof. dr hab. Leon Kieres - recenzent

prof. dr hab. Marek Wierzbowski - recenzent

dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL - recenzent

prof. dr hab. Marek Szewczyk - członek komisji

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL - członek komisji

 

Harmonogram:

Wszczęcie - 14 października 2016 r.

Powołanie komisji - 6 grudnia 2016 r.

Nadanie stopnia doktora habilitowanego - 26 września 2017 r.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2018, godz. 15:10 - Adam Jankowski