Działalność organizacyjna dr hab. Elżbiety Szczot, prof. KUL

***

 

Działalność organizacyjna

  1. Organizacja z Kołem Naukowym Kanonistów KUL wyjazdu naukowego do siedziby Konferencji Episkopatu Polski, 9 listopada 2005 r. Podczas wyjazdu miał miejsce wykład bpa Piotra Libery – Sekretarza Episkopatu Polski na temat prac Konferencji Biskupów Polski oraz dyskusja na temat zatrudnienia kanonistów w Polsce (wywiad dla KAI, opublikowany). Uczestnicy zwiedzili Zamek Królewski i Katedrę św. Jana Chrzciciela.
  2. Organizacja i wykonanie zbioru portretów dziekanów Wydziałów Prawa KUL 1918-2011 do Sali Rady Wydziału, (początkowo, w latach 2004-2008, portrety były umieszczone w Collegium Jana Pawła II, sala 736, od 2009 r. w sali CI-204 Collegium Iuridicum przy ul. Spokojnej 1). Przygotowanie zbioru obejmowało: poszukiwanie w kraju i za granicą zdjęć dziekanów, wykonanie odbitek i powiększenia zdjęć, przygotowanie podpisów pod zdjęcia, oprawa oraz przywiezienie obrazów z oprawy do budynku Collegium. Realizacja projektu odbywała się od listopada 2004 do października 2005, a także w roku 2008 i 2011 r. We wrześniu 2008 r. wykonany został portret ks. Józefa Florczaka, odnaleziony w Turku (obraz namalował Józef Mehoffer, kiedy przebywał w Turku w 1936 r.), razem przygotowanych zostało 31 sztuk portretów.
  3. Organizacja z Kołem Naukowym Kanonistów KUL wyjazdu naukowego do Rzymu, cyklu spotkań i wykładów pt. „Struktura Kurii Rzymskiej”, Rzym 20-29 października 2006 r. Opieka naukowa nad wyjazdem oraz organizacja wykładów w: Kongregacji Wychowania Katolickiego, Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, Trybunale Roty Rzymskiej oraz spotkania z Panią Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanną Suchocką.
  4. Funkcja opiekuna Studentów w latach 1994-1997 (kurs A; organizacja m. in. wizyty w Redakcji Wydawnictw KUL na Poczekajce w Lublinie w celu zapoznania się z procesem przygotowywania i wydawania publikacji) oraz w latach 1999-2004 (kurs B; organizacja – 1.06.2004 – uroczystego zakończenia studiów połączonego z wręczeniem dyplomów dla absolwentów i wygłoszenie okolicznościowego przemówienia).
  5. Dwukrotne zainicjowanie wspólnego wyjścia na cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie (listopad 2005 r. i maj 2008 r.) z grupą studentów, w celu nawiedzenia grobów zmarłych Profesorów Wydziału, oprowadzenie po cmentarzu i przybliżenie jego historii i miejsc kultu.
  6. W styczniu 2005 r. z pozyskanych środków finansowych zakupione zostały do biblioteki Katedry Prawa Sakramentów: Enchiridion Familiae. Textos del Magisterio Pontificio y Conciliar sobre el Matrimonio y la Familia, red. A. Sarmiento, J. Ecsrivá-Ivars, vol. I-X, Ediciones Universidad de Navarra, S. A., Instituto de Ciencias para la Familia, Universidad de Navarra Instituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia, Ediciones Universidad de Navarra, S. A., Pamplona 20032 . Obecnie zbiór jest przechowywany w Bibliotece Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, piętro VII przy Al. Racławickich 14.
  7. Wykonanie opisów do zbioru (wklejka w każdym tomie) Monumenta Iuris Canonici, składającego się z 27 tomów, a upamiętniającego darowiznę The Antonian Association of the Friends of St. Anthony of Padua, Inc., Mt. St. Francis, Indiana 47146-9999, USA, pozyskane przez o. prof. dra hab. Bronisława W. Zuberta OFM w maju 2005 r. dla Instytutu Prawa Kanonicznego KUL. Zbiór jest przechowywany i dostępny w Bibliotece Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, piętro VII przy Al. Racławickich 14.
  8. Aktywny udział w organizacji 25 rocznicy reaktywacji studiów prawniczych w KUL i zjazdu absolwentów, 19-20 maja 2006 r.
Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2019, godz. 21:29 - Magdalena Sawa