Organizacja Konferencji Międzynarodowych:

  1. 14 maja 2014 - międzynarodowa polsko-ukraińska konferencja pt. „Relacje polityczne między Polską i Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy". Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Collegium Iuridicum, aula 300. Organizator: Katedra Nauk o Polityce (więcej).
  2. 15 maja 2014 - międzynarodowa polsko-ukraińska konferencja pt. „Wyzwania społeczno-gospodarcze Ukrainy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej". Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Collegium Iuridicum, s. 204. Organizator: Katedra Nauk o Polityce i Katedra Nauki Administracji (więcej).
  3. 22 października 2014 - międzynarodowa konferencja pt. „Rodzina i polityka. W 20. Rocznicę międzynarodowego Roku Rodziny 1994-2014". Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Collegium Ioannis Pauli II, aula 1031. Organizator: Katedra Nauk o Polityce, Katedra Historii Prawa Kanonicznego oraz Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych (więcej).
  4. 9-10 listopada 2015 - międzynarodowa konferencja pt. „Kulturowy wymiar integracji europejskiej". Miejsce konferencji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Collegium Iuridicum, ul. Spokojna 1, sala 204. Organizator: Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Katedra Nauk o Polityce Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Politologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (więcej).
  5. 10 września 2016 - II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kulturowy wymiar integracji europejskiej od tytułem: "Prawne i społeczne aspekty współpracy między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. Procesy demokratyzacji państwa a problem korupcji". Miejsce konferencji: Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska" w Ostrogu na Wołyniu. Organizator: Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Katedra Katedra Nauk o Polityce Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Nauk Politycznych i Zarządzania Informacją Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska" w Ostrogu na Wołyniu, Fundacja Konrada Adenauera (więcej).

  6. Współorganizacja międzynarodowej konferencji: „Entering into Marriage by Proxy in the Internal Law of the Churches and Other Religious Organizations” May 24-25, 2018 Rome, Italy. Miejsce konferencji: Pontifical University Antonianum. Organizatorzy: Faculty of Canon Law and University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Theology with cooperation: Pontifical University of John Paul II in Cracow, Faculty of Canon Law, The John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration, University of Silesia, Faculty of Theology.
  7. Międzynarodowa konferencja inaugurująca pracę Sekcji Prawa i Instytucji Europejskich Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich „Przeobrażenia instytucjonalno-ustrojowe Unii Europejskiej oraz państw członkowskich”, Lublin – Lwów, 20-22 września 2018 r. Organizatorzy: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – Oddział Lubelski Sekcja Prawa i Instytucji Europejskich, Zachodnie Centrum Naukowe Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy Katedra Europeistyki – Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki (więcej).
Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2018, godz. 09:31 - Magdalena Sawa