Historia Katedry

 

Katedra Prawa Kanonizacyjnego została wyodrębniona z III Katedry Tekstu Prawa Kanonicznego w roku 1984 w wyniku reorganizacji katedr na sekcji Prawa Kanonicznego[1]. Kuratorem Katedry został ks. prof. dr hab. Henryk Misztal i funkcję tę pełnił przez 20 lat do2004 r. Uchwałą Senatu Akademickiego pierwszym kierownikiem Katedry został o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, prodziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

Od momentu utworzenia Katedry badania nad prawem kanonizacyjnym prowadzili: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, o. dr hab. Wiesław Bar OFMConv, prof. KUL, ks. dr Kazimierz Gajda oraz dr Lidia Fiejdasz.

 

Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 12 czerwca 2014 r. (ROP-0101-133/14) przestała istnieć wskutek procesu "przekształceń".

 

Zarządzeniem z 29 lipca 2015 r. (ROP-0101-84/15) istnieje od 1 października 2015 jako Katedra Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych.

 

 

 


[1] Protokół z Posiedzenia Rady Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL z dnia 20 marca 1984 roku, [w:] Kancelaria Rektorska, brak sygnatury.

Autor: Lidia Fiejda
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2016, godz. 11:17 - Wiesław Bar