PRAWO KANONIZACYJNE

TEZY DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO

 

 1. Męczeństwo i jego kanoniczne elementy
 2. Kanoniczna koncepcja świętości wyznawców
 3. Cud w ujęciu kanonicznym
 4. Pojęcie kanonizacji i jej skutki
 5. Pojęcie beatyfikacji i jej skutki
 6. Kult prywatny sług Bożych
 7. Pierwotne formy kanonizacji
 8. Istota reformy prawa kanonizacyjnego przeprowadzonej przez papieża Urbana VIII
 9. Znaczenie Prospera Lambertiniego dla nauki prawa kanonizacyjnego i jego działalność ustawodawcza jako papieża
 10. Geneza oraz istota reformy prawa kanonizacyjnego przeprowadzonej przez Jana Pawła II
 11. Prawno-kanoniczne znaczenie Instrukcji Sanctorum Mater
 12. Właściwość sądowa w sprawach kanonizacyjnych
 13. Trybunał/Komisja postępowania w diecezji (skład, wymagania wobec kandydatów)
 14. Biegli w sprawach kanonizacyjnych (pojęcie, kategorie, normy wspólne)
 15. Cenzura pism własnych kandydata do chwały ołtarzy
 16. Biegli w zakresie historii i archiwistyki
 17. Środki dowodowe w sprawach kanonizacyjnych
 18. Rola dokumentów w sprawach kanonizacyjnych
 19. Świadkowie w sprawach kanonizacyjnych
 20. Oględziny sądowe i wizja lokalna
 21. Walor eklezjalny sprawy
 22. Znaczenie nihil obstat w sprawach kanonizacyjnych
 23. Opinia Konferencji Biskupów
 24. Opinia świętości i męczeństwa
 25. Podstawowe czynności w procesie beatyfikacyjnym na terenie diecezji (wymagana chronologia)
 26. Przebieg postępowania beatyfikacyjnego w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych (wymagana chronologia)
 27. Proces rogatoryjny (pojęcie, powołanie trybunału, zasady działania)
 28. Zmiany w rycie ogłaszania błogosławionych wprowadzone przez papieża Benedykta XVI
 29. Odnowiony obrzęd kanonizacji wprowadzony przez papieża Benedykta XVI
 30. Przesłanie kanonizacji Jana Pawła II

 


 

PRAWO O SAKRAMENTACH ŚW.

TEZY DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO

 

 1. Kierowanie liturgią
 2. Pojęcie zadania uświęcania
 3. Pojęcie sakramentów świętych
 4. Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej
 5. Prawo do sakramentów świętych (interpretacja kan. 843 § 1 łącznie z kan. 213)
 6. Regulacje prawne dotyczące communicatio in sacris
 7. Warunki godziwości chrztu świętego
 8. Skutki prawne chrztu świętego
 9. Obowiązek katolickiego wychowania potomstwa
 10. Świadek chrztu a chrzestny
 11. Warunki wymagane do ważności i godziwości sakramentu bierzmowania
 12. Szafarz sakramentu bierzmowania
 13. Pojęcie sakramentu Eucharystii
 14. Celebrans Najświętszej Eucharystii
 15. Pierwsza Komunia Święta
 16. Obowiązek uczestniczenia w Eucharystii
 17. Nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej
 18. Materia Najświętszej Eucharystii
 19. Przeszkody prawne ograniczające przejmowanie Komunii Świętej
 20. Kult i przechowywanie Eucharystii
 21. Indywidualna i integralna spowiedź
 22. Upoważnienie do spowiadania
 23. Sigillum sacramentale inviolabile est
 24. Obowiązki i prawa penitenta
 25. Udzielanie sakramentu namaszczenia chorych (ważność i godziwość, podmiot, szafarz)
 26. Szafarz święceń
 27. Dymisorie do święceń
 28. Podmiot ważnych i godziwych święceń
 29. Przeszkody i nieprawidłowości do przyjęcia święceń
 30. Zniesienie święceń niższych
Autor: Lidia Fiejdasz
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2017, godz. 12:28 - Magdalena Sawa