Konsultacje pracowników Katedry Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych

 

Prof. dr hab. Wiesław Bar:

uprzejmie informuję PT Zainteresowanych, że zostałem włączony do Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, która siedzibę będzie miała w CI, ul. Spokojna 1.

 

W II sem. 2019/20 konsultacje via e-mail i dla uczestników wykładu poprzez platformę Moodle, w terminach zajęć dydaktycznych

 

 

Dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL

Konsultacje: czwartki 14.10-15.50, C-748

Kontakt: eszczot@kul.lublin.pl

 

PLAN ZAJĘĆ w roku akademickim

 

Dr Lidia Fiejdasz-Buczek, adiunkt

 

kontakt e-mail: lfiejda@kul.pl

W sesji poprawkowej roku akad. 2019/2020 konsultacje drogą e-mail

 

PLAN ZAJĘĆ w roku akademickim

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2020, godz. 08:42 - Wiesław Bar