PRAWO KANONIZACYJNE

TEZY DO EGZAMINU Z DYSCYPLINY PODSTAWOWEJ

W PRZEWODACH DOKTORSKICH

 

  1. Kanoniczne pojęcie i miary świętości
  2. Reforma prawa kanonizacyjnego z 1983 r.
  3. Warunki do rozpoczęcia sprawy kanonizacyjnej
  4. Dowody w dochodzeniu kanonizacyjnym
  5. Biegli w dochodzeniu diecezjalnym


 

PRAWO O SAKRAMENTACH ŚW.

TEZY DO EGZAMINU Z DYSCYPLINY PODSTAWOWEJ

W PRZEWODACH DOKTORSKICH

  1. Prawo do sakramentów św. (źródło, zakres, ograniczenia)
  2. Communicatio in sacris
  3. Wiek kandydatów do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego
  4. Interpretacja Kan. 915 KPK
  5. Przeszkody i nieprawidłowości do przyjęcia święceń
Autor: Lidia Fiejdasz
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2017, godz. 12:26 - Magdalena Sawa