Prof. Jerzy Gocko SDB


Hasła encyklopedyczne

 1. Klęski żywiołowe. W: Encyklopedia katolicka. T. 9. Lublin 2002 kol. 134-135.
 2. Konsumpcjonizm [współaut. P. Janowski]. W: Encyklopedia katolicka. T. 9. Lublin 2002 kol. 741-742.
 3. Leseferyzm. W: Encyklopedia katolicka. T. 10. Lublin 2004 kol. 839-840.
 4. Lichwa (aspekt moralny). W: Encyklopedia katolicka. T. 10. Lublin 2004 kol. 997-999.
 5. Demokracja. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: PWE 2005 s. 142-145.
 6. Dobro wspólne. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: PWE 2005 s. 149-151.
 7. Ekonomia a porządek moralny. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: PWE 2005 s. 172-177.
 8. Globalizacja. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: PWE 2005 s. 214-217.
 9. Konsumizm. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: PWE 2005 s. 272-275.
 10. Liberalizm. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: PWE 2005 s. 289-292.
 11. Praca ludzka. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: PWE 2005 s. 412-417.
 12. Własność. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: PWE 2005 s. 578-580.
 13. Wyżywienie - głód. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: PWE 2005 s. 589-592.
 14. Znaki czasu. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: PWE 2005 s. 600-602.
 15. Ludobójstwo. W: Encyklopedia katolicka. T. 11. Lublin 2006 (oddane do druku).
 16. Łagodność. W: Encyklopedia katolicka. T. 11. Lublin 2006 (oddane do druku).
 17. Teologia wyzwolenia.W: Encyklopedia „białych plam". Red. A. Winiarczyk i in. T. XVII. Radom: Polwen 2006 s. 139-141.
 18. Materializm (w teologii moralnej).W: Encyklopedia katolicka. T. 12. Lublin 2008 (oddane do druku).


Książki

Redakcja prac zbiorowych

Rozprawy i artykuły naukowe

Sprawozdania

Inne


Bibliografia - całość (chronologicznie)
Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2006, godz. 09:46 - Michał Szych