Odszedł do Pana Tato ks. prof. Grzegorza Wojciechowskiego

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Pana Zdzisława Wojciechowskiego,


Taty Ks. dr. hab. Grzegorza Wojciechowskiego


Księdzu Profesorowi, całej Rodzinie i Bliskim Zmarłego
pragniemy złożyć najszczersze wyrazy współczucia.

 

Społeczność Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 5 stycznia 2022 r. o godz. 12.00

w Parafii św. Leonarda w Tyszowcach.


Prawo kanoniczne dla prawników - studia podyplomowe

PRAWO KANONICZNE DLA PRAWNIKÓW
STUDIA PODYPLOMOWE

 

CEL STUDIÓW

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu kanonicznego prawa małżeńskiego, procesowego, majątkowego i karnego. Istotną wartością w podjęciu studiów jest uwzględnienie nie tylko dorobku nauki, ale również praktyki w zakresie adwokatury kościelnej czy doradztwa postępowania kanonicznego. Służyć temu będzie zapoznanie słuchaczy w szczególności ze specyfiką funkcjonowania prawa kanonicznego oraz odmiennych zasad ich interpretacji.

 

ADRESACI

 

Adwokaci, radcy prawni, aplikanci, pracownicy kancelarii, którzy chcą poszerzyć własne kompetencje z adwokatury kościelnej czy doradztwa postępowania kanonicznego.
Absolwenci studiów prawniczych.
Studenci V roku studiów jednolitych magisterskich.

REKRUTACJA

KONTAKT


Nominacja profesorska

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 17 czerwca 2021 r. mianował ks. dr. hab. Krzysztofa Burczaka z Katedry Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego KUL profesorem nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


Konferencja Naukowa "Posłannictwo Kościoła względem Narodu" oraz wręczenie Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
oraz
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

zorganizowali

Konferencję Naukową
"Posłannictwo Kościoła względem Narodu"
połączoną z wręczeniem Nagrody
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia

 
która odbyła się 14 kwietnia 2021 r.
(Święto Chrztu Polski)

 

Szczegółowe informacje na stronie Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego (zob. więcej).


XI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

10 marca 2021 r. odbył się XI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego. Został on przeprowadzony na platformie MS Teams. Tematem tegorocznego konkursu były: "Przestępstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary". 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II reprezentowali członkowie Koła Naukowego: Julia Nowak, Zofia Stryszowska oraz Filip Czajkowski. Opiekunem drużyny był ks. dr Adam Jaszcz.

 

 

Konkurs rozpoczął się od rozwiązywania testu, następnie studenci odpowiadali na dwa wylosowane pytania. Na końcu uczestnicy rozwiązywali kazus drużynowy.

 

Z radością informujemy, że reprezentacja naszej Uczelni zdobyła III miejsce w klasyfikacji drużynowej.

 

Serdecznie gratulujemy!


Wykaz czasopism MNiSW

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (lipiec 2021) (⇒ zob. więcej).

***

Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (luty 2021) (⇒ zob. więcej).

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (⇒ zob. więcej)

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (⇒ zob. więcej)

 

***

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych (⇒ zob. więcej).

 

Wykaz czasopism naukowych dla dyscyplin nauki prawne i prawo kanoniczne (grudzień 2019)

***

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów (⇒ zob. więcej).

 

Komunikat MNiSW pdf_small

 

***

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (2019)

 

Wykaz czasopism naukowych dla dyscypliny prawo kanoniczne (2019)

 

Wykaz czasopism naukowych dla dyscypliny nauki prawne (2019)

 

***

W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. przyznaje się liczbę punktów określoną w tym wykazie.

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 (⇒ zob. więcej).

 

***

Ewaluacja jakości działalności naukowej

 


Aktualność przesłania Prymasa Wyszyńskiego w oczekiwaniu na beatyfikację

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Uczelniany Samorząd Studentów KUL
Ruch Europa Christi

 

zorganizowali

Konferencję Naukową 

Aktualność przesłania Prymasa Wyszyńskiego
w oczekiwaniu na beatyfikację

 

która odbyła się 30 stycznia 2021 r.
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

→ PROGRAM KONFERENCJI

 

Szczegółowe informacje na stronie Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego (zob. więcej).


Nagrody i wyróżnienia FENIKS 2020

W kategorii nauki kościelne FENIKSA otrzymał

 

Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2019, kol. 3165, ss. 1692, ISBN 978-83-948764-7-0, ISBN 978-83-8101-301-7.

 

Wyróżnienia zostały przyznane książkom

 

Konkordaty Polskie. Historia i teraźniejszość, red. nauk. Józef Krukowski, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, ss. 518, ISBN 978-83-7306-836-0.

 

Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Studium prawno-kanoniczne, Lidia Fiejdasz-Buczek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 600, ISBN 978-83-8061-689-9.

 

Serdecznie gratulujemy.