W dniu 22 października 2018 roku Instytut Muzykologii KUL był współorganizatorem konferencji naukowej Antonina Campi z Miklaszewiczów i mało znane tematy kultury polskiej przełomu XVIII i XIX wieku. Konferencja, zorganizowana we współpracy z Centrum Spotkania Kultur i Stowarzyszeniem im. Richarda Straussa, odbyła się w Sali kinowej gmachu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Plac Teatralny 1.

 

Program konferencji:

 

10:00 – 10:45 – rejestracja uczestników

Moderator: Andrzej Gładysz

 

11:00 – 11:20

Iwona Sawulska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Polscy śpiewacy operowi na europejskich scenach przełomu XVIII i XIX wieku

 

11:20 – 11:40

Andrzej Wolański

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Antonina Campi w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu

 

11:40 – 12:00

Karol Rzepecki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wybrane zagadnienia z kultury muzycznej Lublina I połowy XIX wieku

 

12:00 – 12:20

Juliusz Multarzyński

Stowarzyszenie im. Marcelli Sembrich-Kochańskiej

Marcella Sembrich-Kochańska – artystka świata

 

12:20 – 12:50 przerwa kawowa

Moderator: Mateusz Wiśniewski

 

12:50 – 13:10

Jan Żądło

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Zygmunt Stojowski – zapomniany kompozytor przełomu wieków

 

13:10 – 13:30

Julia Malik

The Grieg Academy and Grieg Artistic Research School w Bergen, Norwegia

Zanim pojawił się Moniuszko. Prekursorzy gatunku pieśni w muzyce polskiej przełomu XVIII i XIX wieku

 

13:30 – 13:50

Olga Ksenicz

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Sentymentalizm w polskiej liryce wokalnej przełomu XVIII i XIX wieku – mało znane przykłady z kręgu pieśni preromantycznej

 

13:50 – 14:10

Kinga Krzymowska-Szacoń

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Polska kultura muzyczna I połowy XIX w. w świetle ówczesnej krytyki muzycznej

 

14:10 – 14:30 Przerwa kawowa

Moderator: Monika Rokicka

 

14:30 – 14:50

Mateusz Wiśniewski

Uniwersytet Wrocławski

Goplana, a może Rusałka, czyli o promocji kultury polskiej zagranicą na przełomie XIX i XX wieku

 

14:50 – 15:10

Justyna Skoczek

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Nefelibata, czyli dlaczego warto być korepetytorem niezależnie od epoki

 

15:10 – 15:30

Marta Brzezińska

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Jan Stefani, Józef Elsner i Karol Kurpiński – specyfika i wokalne problemy wykonawcze we wczesnych operach polskich

 

15:30 – 15:40 zamknięcie konferencji

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr Mateusz Wiśniewski – dyrektor konferencji

Uniwersytet Wrocławski

 

dr Andrzej Gładysz – koordynator naukowy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

mgr Marcin Rolak – sekretarz

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2019, godz. 12:05 - Miłosz Aleksandrowicz