Jan Głuchowski

prof. dr hab. Ur. 16 marca 1940 r. w Żylinie. Studiował na Wydziale Ekonomiki Transportu Morskiego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. W 1962 r. zatrudniony na stanowisku asystenta Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa UMK. Rozprawę doktorską na temat lokat budżetowych obronił w 1965 r. Habilitacja na podstawie rozprawy o wewnętrznym kredycie publicznym w budżetach państw europejskich (1970). Od 1986 r. profesor zwyczajny prawa finansowego.  Kierownik Katedry Finansów i Prawa Finansowego w latach 1998-2007.  Autor ponad 200 publikacji.
Ważniejsze publikacje:

współredakcja: Polskie prawo. Próba syntezy (2009); współautorstwo: Zarys polskiego prawa podatkowego (2009); Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce (2002); Podatki ekologiczne (2002); Harmonizacja podatków pośrednich i bezpośrednich, „Glosa” (1999); Międzynarodowy słownik podatkowy (1997); Uchwalanie budżetu państwa (1997 dwa wyd.); Oazy podatkowe (1996); Polskie prawo podatkowe (1993 pięć wydań); Międzynarodowe prawo i stosunki finansowe (1993).
Zainteresowania naukowe dotyczą podatków ekologicznych oraz międzynarodowego prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem harmonizacji podatków w ramach Wspólnoty Europejskiej.
Był stypendystą licznych uniwersytetów europejskich i amerykańskich. W latach 1971-1972 przebywał jako visiting professor w The University of Michigan w charakterze stypendysty Fulbrighta. W latach osiemdziesiątych był dwukrotnie stypendystą Friedrich Ebert Stiftung. Ponadto prowadził badania w uniwersytetach: w Amsterdamie, Angers, Arhus, Berlinie, Bonn, Bangkoku, Ferrarze, Getyndze, Helsinkach, Lipsku, Nottingham i Padwie. Współpracuje z International Bureau of Fiscal Dokumentation w Amsterdamie. Profesor J. Głuchowski reprezentuje kraje Europy Wschodniej na corocznych konferencjach European Association of Tax Law Professors.
Przewodniczący komitetu redakcyjnego „Studia Iuridica” oraz członek komitetów redakcyjnych czasopisma „Comperative Law Review” oraz „Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego”. Za działalność dydaktyczną i naukową był kilkukrotnie wyróżniany nagrodami Rektora UMK oraz dwukrotnie nagrodą Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. W latach 1979-1991 był członkiem Rady Naukowej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W 1991 r. pełnił funkcję ambasadora RP w Bangladeszu. Od 1998 r. jest rektorem Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2011, godz. 20:42 - Marta Ordon