LUBLIN, 19-20 MAJA 2006

pict4218_400Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji obchodził w dniach 19-20 maja 2006 roku Jubileusz 25-lecia reaktywacji studiów prawniczych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Prawo jako odrębny kierunek badań naukowych istniało w KUL od 1918 r. Jednak w 1949 r. ówczesne władze komunistyczne zarządziły stopniową likwidację Sekcji Prawnej. Wskutek podjętych działań Sekcja ta przestała funkcjonować w 1952 r. Jej reaktywacji udało się dokonać w 1981 r. Wówczas Rada Wydziału podjęła uchwałę o utworzeniu Sekcji Prawa. Jej formalna akceptacja przez władze państwowe i skupienie w przywróconym ośrodku potrzebnej kadry naukowej umożliwiły przeprowadzenie naboru na I rok studiów prawa, co nastąpiło w roku akademickim 1983/1984. Dzięki temu pojawiła się szansa na to, aby przyszłych prawników kształcić zgodnie z tradycją uczelni katolickiej oraz wychowywać ich w poszanowaniu idei praworządności materialnej opartej na kanwie chrześcijańskiej aksjologii.

Rocznicę tych wydarzeń Społeczność Akademicka WPPKiA obchodziła podczas Dnia Świętego Iwona, Patrona Prawników (19 maja) oraz Dnia Studenta i Absolwenta Wydziału Prawa KUL – Lexalia (20 maja).

Pierwszego dnia odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału, w trakcie której nastąpiło wręczenie Medalu za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ks. Prof. Józefowi Krukowskiemu – inicjatorowi działań zmierzających do przywrócenia studiów prawniczych. Później miała miejsce sesja plenarna z udziałem emerytowanych i aktualnych Profesorów WPPKiA , m.in. Prof. W. Chrzanowskiego, Prof. A. Grześkowiak, Prof. W. Łączkowskiego, Prof. A. Strzembosza, Prof. M. Zdyba.

Drugiego dnia odbyły się spotkania absolwentów (w tym Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa) oraz imprezy towarzyszące organizowane przez studentów w ramach projektu Lexalia 2006.

Uroczystości miały charakter otwarty, skierowany nie tylko do osób obecnie związanych z Wydziałem, ale także do tych wszystkich, które swoje wspomnienia łączą z tym miejscem bądź też zamierzają poszerzyć krąg naszych studentów i pracowników. Z dumą odwołując się do historii studiów jurydycznych w KUL, pragnęliśmy pokazać, że szczytne cele inspirujące do reaktywacji Sekcji Prawa wciąż przyświecają naszej działalności. Koncentrując się na osobie ludzkiej i godności człowieka, który jest podmiotem prawa i jego kreatorem, troszczymy się o realizację hasła przydanego Uniwersytetowi Deo et Patriae.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.
Autor: Filip Ciepły
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2007, godz. 19:15 - Wojciech Wytrążek