PROGRAM JUBILEUSZU


19 MAJA 2006 - ŚW. IWONA, PATRONA PRAWNIKÓW

JUBILEUSZ 25-LECIA REAKTYWACJI STUDIÓW PRAWNICZYCH
W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II


9:30  EUCHARYSTIA – J.E. PROF. ANDRZEJ DZIĘGA, BISKUP SANDOMIERSKI
(KOŚCIÓŁ AKADEMICKI KUL)

11:00  UROCZYSTE POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI – AULA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
• Otwarcie – Ks. Prof. Antoni Dębiński, Dziekan WPPKiA
• Z Historii Wydziału – Prof. W. Chrzanowski, Prof. A. Strzembosz
• Wręczenie Medalu za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu  
       Lubelskiego Ks. Prof. Józefowi Krukowskiemu
o Laudacja – J.E. Bp Prof. Andrzej Dzięga
o Wręczenie Medalu – J.M. Ks. Prof. Stanisław Wilk, Rektor KUL
o Wystąpienia zaproszonych gości i odczytanie listów gratulacyjnych
o Przemówienie Ks. Prof. Józefa Krukowskiego
• Zamknięcie posiedzenia Rady Wydziału

12:30 PRZERWA OBIADOWA

14:00 SESJA PLENARNA – AULA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO
• POWITANIE GOŚCI – Ks. Prof. Antoni Dębiński, Dziekan WPPKiA
• TRANSFORMACJA SYSTEMU PRAWNEGO W POLSCE  W LATACH
        1981-2006  
Dyskusja panelowa z udziałem m.in.:
Prof. W. Chrzanowskiego, Prof. A. Grześkowiak,
Ks. Prof. J. Krukowskiego, Prof. W. Łączkowskiego,
Prof. A. Strzembosza, J.E. H. Suchockiej, 
Prof. M. Zdyba, J.E. Prof. J. Życińskiego 
(Prowadzenie: Prof. Dariusz Dudek, Prodziekan WPPKiA)

17:00  PROMOCJA DZIEŁ PROF. CZESŁAWA MARTYNIAKA (Sala C 1031)
• Powitanie – Ks. Prof. Antoni Kość, SVD – Prodziekan WPPKiA
• Prezentacja osoby i dorobku Prof. Cz. Martyniaka:
       Dr M. Łuszczyńska, Dr K. Motyka i Ks. Dr R. Charzyński


20 MAJA 2006 – LEXALIA

DZIEŃ STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU PRAWA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

  

10:00  „NA PROGU XXI WIEKU – PYTANIA O PRZYSZŁOŚĆ”.
SPOTKANIE Z PROF. WIESŁAWEM CHRZANOWSKIM, MARSZAŁKIEM SEJMU RP W LATACH 1991-1993  (Sala 1031)

11:00 OSOBA PROF. ANTONIEGO PERETIATKOWICZA – PIERWSZEGO DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH KUL W LATACH 1918-1919 (Sala 1031)
• Sędzia Elżbieta Peretiatkowicz-Obniska, córka Profesora
• Prof. Zbigniew T. Wierzbicki

12:00 SPOTKANIE ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU PRAWA KUL
(AULA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO)
• Powitanie Absolwentów, Ks. Prof. Antoni Dębiński, Dziekan WPPKiA
• Słowo J.M. Ks. Prof. Stanisława Wilka, Rektora KUL
• Prezentacja ksiązki „PROFESOROWIE PRAWA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO” (Dr M. Wójcik, Dr W. Sz. Staszewski)
• Wystąpienia Absolwentów

13:30 PRZERWA OBIADOWA – składanie deklaracji członkowskich Zarządowi

14:15 WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU PRAWA KUL (AULA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO)
• Otwarcie – Ks. Prof. J. Krukowski, Przewodniczący SAWP KUL
• Cele Stowarzyszenia - Ks. Dr M. Sitarz
• Dyskusja programowa
• Wybór Władz Stowarzyszenia
• Wolne wnioski
• Zamknięcie Walnego Zebrania

17:00 ROZDANIE CERTYFIKATÓW UKOŃCZENIA SZKOŁY PRAWA AMERYKAŃSKIEGO KUL (SALA 1031)

18:30 SPOTKANIE INTEGRACYJNE
(STOŁÓWKA AKADEMICKA KUL)
(! Prosimy o potwieredzenie uczestnictwa w spotkaniu integracyjnym do 17 maja na adres elektroniczny: wydzial.prawa@kul.lublin.pl)


IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

19-20 MAJA 2006 R. – KIERMASZ KSIĄŻEK (SALA C 01)

20 MAJA 2006 R.

09:00 SPOTKANIE Z MISTRZEM ŚWIATA W BOKSIE TOMASZEM ADAMKIEM, STUDENTEM ADMINISTRACJI KUL (Aula Stefana Kardynała Wyszyńskiego)

OD. 10:00 „Z ŻYCIA WYDZIAŁU” -  PREZENTACJE MULTIMEDIALNE, WYSTAWA ZDJĘĆ, PUNKTY INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA
    (SALA C 01)

13:00   STUDENCKI KABARETON (SALA C 1031)

13:30 – 15:30  „DROGI KARIERY” - SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI ZAWODÓW PRAWNICZYCH (SALA C 01)

14:00   POKAZOWY PROCES KANONICZNY O STWIERDZENIE
NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA (SALA C 1031)

16:00   OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA
NAJPOPULARNIEJSZEGO WYKŁADOWCĘ WPPKIA (SALA C 1031)

16:30   POKAZ MODY PRAWNICZEJ
(COLLEGIUM JP II – PARTER)

Autor: Filip Ciely
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2006, godz. 14:11 - Filip Ciepły