PIĄTEK , 16 MAJA 2008

8.00 - Otwarcie wystawy poświęconej Trybunałowi Koronnemu Małopolski
            - Genowefa Tokarska, Wojewoda Lubelski
            (Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13)

 

9.30 - 15.00 Konferencja naukowa TRYBUNAŁ KORONNY W KULTURZE PRAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ SZLACHECKIEJ - dawna siedziba Trybunału Koronnego (Lublin, ul. Rynek 1)

 

9.30 - Otwarcie konferencji - Dr Adam Wasilewski - Prezydent Miasta Lublin, Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

10.00 - Zasady ustrojowe Rzeczypospolitej a Trybunał Koronny

            Prof. dr hab. Wacław Uruszczak (UJ)

 

10.30 - Trybunał Koronny kulturowym centrum życia prawnego dawnej Rzeczypospolitej -

               Prof. dr hab. Wojciech Witkowski (UMCS)

 

11.00 - Trybunał Koronny na tle sądów ówczesnej Europy

                Prof. dr hab. Grzegorz Górski (KUL)

 

11.30 - Przerwa na kawę

 

12.00 - Pozycja prezydenta w strukturze Trybunału Koronnego

                Dr Waldemar Bednaruk (KUL)

 

12.15 - Organizacja i działalność kancelarii Trybunału Koronnego

                Mgr Agnieszka Myśliwiec (APL)

 

12.30 - Trybunał Koronny w pryzmacie komunikacji społecznej

                Dr Iwona Wierzchowiecka (USz)

 

12.45 - Naruszenie bezpieczeństwa obrad Trybunału Koronnego jako crimen laesae 

              maiestatis - Dr Marzena Dyjakowska (KUL)

 

13.00 -  Trybunał Koronny w świetle Statutów i Metryk Przywilejów Koronnych (1594)

               Stanisława Sarnickiego - Dr Wojciech Sławiński (KUL)

 

13.15 - Wpływ Trybunału Koronnego na rozwój Lublina - Dr Marzena Lipska (KUL)

 

13.30 - Czy Trybunał Koronny był potrzebny Lublinowi? - Dr Arkadiusz Stasiak (KUL)

 

13.45 - Dyskusja

 

14.15 - Zamknięcie konferencji - Prof. dr hab. Dariusz Dudek, Prodziekan Wydziału

             Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

SOBOTA, 17 MAJA 2008

13.00 - 15.00  Mecz piłki nożnej pracowników i studentów prawa UMSC i KUL, Hala

                        Sportowa KUL (ul. Konstantynów 1d)

 

16.00 - Inscenizacja Agnieszka przed Trybunałem, scenariusz Waldemar Bednaruk, reż. Maciej Wijatkowski, wystawiają studenci prawa KUL, Aula Prymasa Stefana Wyszyńskiego KUL

 

18.00 - Spotkanie z Autorem scenariusza

 

NIEDZIELA, 18 MAJA 2008

9.30 -  Msza Święta w intencji Pracowników i Studentów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Kościół Akademicki KUL

 

PONIEDZIAŁEK, 19 MAJA 2008

12.00- 13.00 -  Wykład Zmiany ustrojowe w prokuraturze oraz nowy model

                          aplikacji prawniczych -  Prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, Minister 

                          Sprawiedliwości , Collegium Jana Pawła II, X p., sala 1031, KUL

 

14.00 -14.30 -  Prezentacja publikacji: Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II -  Dr Hanna Witczak,  Ks. dr Stanisław Jóźwiak

 

10.00-17.00 -  SANCTORUM MATER; i co dalej? Ogólnopolskie seminarium naukowe nt.

                        Instrukcji o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego
                        w sprawach kanonizacyjnych

 

10.00-12.00 - Referaty i prezentacja komentarza: Ks. Prof. dr hab. Henryk Misztal;

O. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap; Ks. dr Mirosław Sitarz, Collegium Jana Pawła II, sala C-01 (parter), KUL

 

14.00-17.00 -  Dyskusja panelowa Sprawy kanonizacyjne za pontyfikatu Benedykta XVI,

                        film;  sala CN 208 (Collegium Norvidianum), KUL

 

 

Program Jubileuszu do pobrania (doc)

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2010, godz. 12:12 - Marta Ordon