Istnieje zależność obrazu Maryi od obrazu Boga. Gdzie dzieje zbawienia były postrzegane jako dzieło Ojca przez Syna w Duchu Świętym, tam Maryja została ukazana jako uczestniczka (lub przyjmująca) i świadek Bożego działania. Im większe było przekonanie o Bożej Opatrzności, tym więcej było zachętdo wielbienia Jej na wzór Magnificat Matki Jezusa. Badanie obrazu Boga w mariologii pozwala także dostrzec przykłady zniekształcania chrześcijańskiego obrazu Boga.

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2012, godz. 21:41 - Natalia Haniewska