KAPITUŁA KONKURSOWA serii anglojęzycznych monografii

 

Wyboru rozpraw, mogących stanowić wkład w rozwój nauki prawa, prawa kanonicznego i administracji, które powinny zostać opublikowane dokonuje Kapituła konkursowa. Do zadań Kapituły należy przede wszystkim ogłoszenie kolejnych edycji konkursu, określenie zasad dofinansowania publikacji, wskazanie terminu otwarcia i rozstrzygnięcia konkursu.

 

W skład Kapituły konkursowej anglojęzycznej serii monografii Wydziału Prawa wchodzi:
Andrzej Herbet – Przewodniczący
Delaine Swenson

Artur Kuś
Sławomir Fundowicz
Leszek Adamowicz
Magdalena Pyter

 

Adres Kapituły:
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950  Lublin
tel./fax (81) 44-53-726
www.kul.pl/prawo
e-mail: prawo@kul.pl

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2013, godz. 22:21 - Marta Ordon