I rok

 

Epoki literackie

Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/ćwiczenia stylistyczne

Praktyczna nauka języka niemieckiego: komunikacja interkulturowa

Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna dla zaawansowanych I

Praktyczna nauka języka niemieckiego: praktyczne ćwiczenia idiomatyczne

Praktyczna nauka języka niemieckiego: teksty publicystyczne – analiza/dyskusja I

Praktyczna nauka języka niemieckiego: media/ćwiczenia audiowizualne

Aktualne zagadnienia polityczno-społeczne krajów niemieckojęzycznych

Warsztat tłumacza przysięgłego

Tłumaczenie prawnicze i ekonomiczne

Tłumaczenie literatury pięknej z elementami teorii przekładu

Dydaktyka języka niemieckiego

Język angielski w komunikacji zawodowej: zintegrowane sprawności językowe B1-B2

Język angielski w komunikacji zawodowej: wypowiedź ustna B1-B2

Językoznawstwo (seminarium)

Kulturoznawstwo/Medioznawstwo (seminarium)

Literatura niemieckojęzyczna (seminarium)

 

II rok

 

Praktyczna nauka języka niemieckiego: teksty publicystyczne- analiza/dyskusja II

Praktyczna nauka języka niemieckiego: gramatyka praktyczna dla zaawansowanych II

Dydaktyka języka niemieckiego

Tłumaczenie ustne: konsekutywne/symultaniczne

Tłumaczenie naukowo-techniczne

Język angielski w komunikacji zawodowej: wypowiedź pisemna B1-B2

Język angielski w komunikacji zawodowej: język angielski w biurze – konwersacja/tłumaczenie B1-B2

Kulturoznawstwo/Medioznawstwo (seminarium)

Literatura niemieckojęzyczna (seminarium)

 

 

Autor: Sylwia Mitko
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2022, godz. 21:28 - Sylwia Mitko