STUDIA I STOPNIA

Dla cyklu kształcenia 2021-2024


Ogólna charakterystyka programu

Efekty uczenia się

Program studiów


ROK I - semestr I (2021/2022)

 

1. Etyka
2. Przedsiębiorczość w branży muzycznej
3. Historia muzyki - antyk i średniowiecze

4. Historia muzyki z literaturą muzyczną - antyk i średniowiecze
5. Propedeutyka muzykologii i badań muzykologicznych
6. Prawodawstwo muzyki liturgicznej
7. Polski folklor muzyczny
8. Historia notacji muzycznej
9. Akustyka muzyczna
10. Wprowadzenie do teorii muzyki
11. Harmonia
12. Kształcenie słuchu i solfeż
13. Chór
14. Fortepian
14. Język łaciński / język grecki z elementami kultury antycznej
15. Język obcy nowożytny
16. Wychowanie fizyczne

 

Rok I - semestr II (2021/2022)

 

1. Logika
2. Historia muzyki z literaturą muzyczną - ars nova i renesans
3. Wprowadzenie do analizy muzycznej
4. Teoria chorału gregoriańskiego
5. Polski folklor muzyczny

6. Etnomuzykologia

7. Paleografia łacińska

8. Akustyka muzyczna
9. Wprowadzenie do teorii muzyki

10. Harmonia
11. Kształcenie słuchu i solfeż
12. Chór
13. Fortepian
14. Język łaciński/ język grecki z elementami kultury antycznej
15. Język obcy nowożytny
16. Wychowanie fizyczne

 

Rok II - semestr III (2022/2023)

 

1. Historia muzyki z literaturą muzyczną - barok
2. Historia muzyki z literaturą muzyczną - muzyka staropolska
3. Analiza muzyczna
4. Semiologia gregoriańska
5. Historia instrumentów muzycznych i instrumentoznawstwo
6. Kontrapunkt
7. Harmonia
8. Język obcy nowożytny

 

[Wykłady fakultatywne, do wyboru - jeden pakiet (2 wykłady) obowiązkowy]

 

Pakiet 1: Krytyka i publicystyka muzyczna

9. Tradycje ludowe w kulturze muzycznej
10. Historia harmonii i kontrapunktu 

 

Pakiet 2: Muzyka kościelna

9. Historia organów europejskich
10. Ludowe śpiewy religijne

 

[Specjalności, do wyboru - jedna ze specjalności obowiązkowa w semestrze III, IV, V i VI]

 

Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna
11. Krytyka muzyczna
12. Techniki cyfrowej obróbki dźwięku

 

Specjalność: Muzyka kościelna

11. Organy
12. Praktyka muzyczno-liturgiczna


Rok II - semestr IV (2022/2023)

 

1. Historia muzyki z literaturą muzyczną - klasycyzm
2. Analiza muzyczna
3. Wybrane zagadnienia z estetyki muzycznej
4. Paleografia: muzyka menzuralna i tabulatury
5. Kontrapunkt
6. Harmonia
7. Język obcy nowożytny

 

[Wykłady fakultatywne, do wyboru - jeden pakiet (3 wykłady) obowiązkowy]

 

Pakiet 1: Krytyka i publicystyka muzyczna

[kontynuacja wyboru z semestru III]:

8. Tradycje ludowe w kulturze muzycznej
9. Historia i krytyka nagrań fonograficznych
10. Historia harmonii i kontrapunktu

 

Pakiet 2: Muzyka kościelna

[kontynuacja wyboru z semestru III]:

8. Historia organów europejskich
9. Śpiewy gregoriańskie i postgregoriańskie
10. Ludowe śpiewy religijne

 

[Specjalności, do wyboru - jedna ze specjalności obowiązkowa]

 

Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna

[kontynuacja wyboru z semestru III]:

11. Krytyka muzyczna
12. Aktualia muzyczne

 

Specjalność: Muzyka kościelna

[kontynuacja wyboru z semestru III]:

11. Organy
12. Prowadzenie zespołu chorałowego

 

Rok III - semestr V (2023/2024)

 

1. Historia filozofii
2. Historia muzyki z literaturą muzyczną - romantyzm
3. Historia muzyki z literaturą muzyczną - muzyka polska XIX wieku
4. Historia muzyki z literaturą muzyczną - muzyka polska XX-XXI wieku
5. Dyrygentura chóralna
6. Seminarium licencjackie
Instrumentologia
Polifonia religijna
- Etnomuzykologia i hymnologia

 

[Wykłady fakultatywne, do wyboru - jeden pakiet (1 wykład) obowiązkowy]

 

Pakiet 1: Krytyka i publicystyka muzyczna

7. Organizacja i funkcjonowanie muzycznych instytucji kultury

 

Pakiet 2: Muzyka kościelna
7. Muzyka kościelna na ziemiach polskich

 

[Specjalności, do wyboru - jedna ze specjalności obowiązkowa]

 

Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna

[kontynuacja wyboru z semestru III]:

8. Krytyka muzyczna
9. Prelekcja muzyczna
10. Praktyki zawodowe: media branżowe i instytucje kultury (praktyki ciągłe)

 

Specjalność: Muzyka kościelna

[kontynuacja wyboru z semestru III]:

8. Organy
9. Praktyka muzyczno-liturgiczna
10. Praktyki zawodowe: praca muzyka kościelnego (praktyki ciągłe)

 

Rok III - semestr VI (2023/2024)

1. Historia muzyki z literaturą muzyczną - XX i XXI wiek
2. Seminarium licencjackie [kontynuacja wyboru z semestru V]:
- Instrumentologia
- Polifonia religijna
Etnomuzykologia i hymnologia

 

[Wykłady fakultatywne, do wyboru - jeden pakiet (2 wykłady) obowiązkowy]

 

Pakiet 1: Krytyka i publicystyka muzyczna

[kontynuacja wyboru z semestru V]:

3. Organizacja i funkcjonowanie muzycznych instytucji kultury
4. Źródłoznawstwo i edytorstwo muzyczne

 

Pakiet 2: Muzyka kościelna

[kontynuacja wyboru z semestru V]:

3. Muzyka kościelna na ziemiach polskich
4. Organoznawstwo

 

[Specjalności, do wyboru - jedna ze specjalności obowiązkowa]

 

Specjalność: Krytyka i publicystyka muzyczna 

[kontynuacja wyboru z semestru III]:

5. Krytyka muzyczna

 

Specjalność: Muzyka kościelna

[kontynuacja wyboru z semestru III]:

5. Organy

 

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2023, godz. 12:39 - Miłosz Aleksandrowicz