x

Konferencje naukowe zorganizowane/współorganizowane przez pracowników Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

 

         1970

 1. Ogólnopolskie sympozjum, KUL, Lublin, 21-22 września 1970 r. Organizatorzy: Sekcja Kanonistów przy Komisji Episkopatu Polski do spraw studiów[1].


  Fot. M. Hałasa

  1979
 2. Interdyscyplinarne sympozjum „Osoba ludzka a struktury kościelne”, 4-5 maja 1979 r. Organizatorzy: Towarzystwo Naukowe KUL, Wydział Teologiczno-Kanoniczny[2].

  1980

 3. Sesja naukowa na WPK. Od lewej: M. Żurowski, T. Pawluk, Z. Papierkowski, J. Krukowski, P. Pałka, R. Karpiński, 14 kwietnia 1980 r.Ogólnopolskie sympozjum poświęcone zagadnieniu uprawnień wiernych w Kościele, 14 kwietnia 1980 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Kanonicznego KUL[3].
 4. II Ogólnopolskie Sympozjum Pracowników Sądów Kościelnych, KUL, Lublin, 17-19 września 1980 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Kanonicznego KUL[4].

  1984
 5. III Ogólnopolskie Sympozjum Pracowników Sądów Kościelnych, 25-27 kwietnia 1984 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Kanonicznego KUL, pracownicy sądów kościelnych[5].

 6. Sympozjum „Kościół partykularny w nowym kodeksie prawa kanonicznego”, 18-19 maja 1984 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL[6].

  1985
 7. Sympozjum „Rola laikatu w świetle teologii i nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego”, 18 października 1985 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Kanonicznego[7].

  1990
 8. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Lublin, 12 listopada 1990 r.

  1991
 9. Pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Hospicjum „Roma”, Warszawa, 6 listopada 1991 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

  1992
 10. Sesja naukowa poświęcona problematyce relacji między państwem i Kościołem, ATK, Warszawa, 24 lutego 1992 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Kanonicznego, Sekcja Prawa Kanonicznego przy Komisji Episkopatu Polski do Spraw Nauki Katolickiej[8].

 11. Sesja Naukowa, Warszawa, 7 maja 1992 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Zespół Oficjałów Sądów Kościelnych w Polsce.

 12. Drugie Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Warszawa, 10 listopada 1992 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

  1993
 13. VIII Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego „Kościół i państwo we współczesnych systemach prawnych”, KUL, Lublin, 14-19 września 1993 r. Organizatorzy: Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL (Stowarzyszenie Kanonistów Polskich wzięło udział w przygotowaniach do VIII Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego).
  Podczas VIII Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego w Lublinie, 15 września 1993 r. w gmachu KUL odbyło się Trzecie Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

  1994
 14. Czwarte Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (sesja naukowa i sesja organizacyjna), Warszawa, 24 października 1994 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

  1995
 15. Piąte Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Warszawa, 18 października 1995 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

  1996
 16. Ogólnopolskie Sympozjum „Akcja Katolicka w Polsce” połączone z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Wrocław, 10-11 września 1996 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wrocławski Sąd Metropolitalny.

  1997
 17. Sympozjum „Zdolność do małżeństwa – osobowość kandydata” połączone z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Olsztyn, 16-17 września 1997 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Warmiński Sąd Metropolitalny.

  1998
 18. I Międzynarodowa Konferencja „KULTURA I PRAWO” Podstawy jedności europejskiej, KUL, Lublin, 23-25 września 1998 r. Organizatorzy: Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenie Polityki Prawnej z siedzibą w Trewirze.
  [Publikacja: Krukowski Józef, Theisen Otto (red. nauk.), Kultura i prawo. Materiały I Międzynarodowej Konferencji na temat Podstawy jedności europejskiej, Lublin, 23-25 września 1998, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999, ss. 331, ISBN 83-87703-42-7.]

 19. Międzynarodowa Konferencja „Demokratyczne państwo prawne a wartości chrześcijańskie w kulturze europejskiej. Doświadczenia i perspektywy” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, KUL, Lublin, 24-27 września 1998 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Fundacja dla Rozwoju Europejskiej Kultury i Prawa w Lublinie.

  1999
 20. Międzynarodowa Konferencja „Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Sandomierz, 13-14 września 1999 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Biskupi w Sandomierzu, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
  [Publikacja: Krukowski Józef (red. nauk.), Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie. Materiały Międzynarodowej Konferencji, Sandomierz, 13-14 września 1999 r., Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, ss. 157, ISBN 83-7306-011-1.]


  2000
 21. II Międzynarodowa Konferencja „KULTURA I PRAWO” Wolność mediów, KUL, Lublin, 18-19 maja 2000 r. Organizatorzy: Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik w Trewirze (RFN), Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL.
  [Publikacja: Krukowski Józef, Theisen Otto (red.), Kultura i prawo. Materiały II Międzynarodowej Konferencji na temat Wolność mediów, Lublin, 18-19 maja 2000, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002, ss. 262, ISBN 83-7306-067-7.]

 22. Konferencja Naukowa „Struktury terytorialne i personalne w Kościele. Zasady wzajemnej autonomii i współpracy” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Przemyśl, 18-19 września 2000 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna w Przemyślu.

  2001
 23. Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana w ramach obchodów roku Prymasa Tysiąclecia „Struktura i zadania kurii diecezjalnej”, Warszawa-Praga, 11-12 września 2001 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej.
  [Publikacja: Krukowski Józef, Warchałowski Krzysztof (red. nauk.), Struktura i zadania kurii diecezjalnej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach obchodów Roku Prymasa Tysiąclecia przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL oraz Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej (Warszawa - Praga 11-12, 09, 2001), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2003, ss. 156, ISBN 83-7072-274-3.]


  2002
 24. III Międzynarodowa Konferencja „KULTURA I PRAWO” Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Sala Kolumnowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 2-4 września 2002 r. Organizatorzy: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik w Trewirze, Towarzystwo Naukowe KUL.
  [Publikacja: Krukowski Józef, Theisen Otto (red.), Kultura i prawo. Materiały III Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Warszawa, 2-4 września 2002, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, ss. 247, ISBN 83-7306-130-4.]

 25. Ogólnopolska Konferencja Kanonistów „Struktury kolegialne w Kościele partykularnym” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Tarnów, 17-18 września 2002 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Papieski Wydział Teologiczny w Tarnowie.
  [Publikacja: Krukowski Józef, Rozkrut Tomasz (red. nauk.), Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, Tarnów 17-18 września 2002, Biblos, Tarnów 2004, ss. 146, ISBN 83-7332-183-7.]


  2003
 26. IV Międzynarodowa Konferencja „KULTURA I PRAWO” Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej, zorganizowana z okazji 10. rocznicy podpisania konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską pod patronatem Prymasa Polski, KUL, Lublin, 1-2 września 2003 r. Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Stiftung Gesellschaft für Rechtspolitik w Trewirze, Gesellschaft für Religion und Religionsfreiheit in der EU w Bischofsgrün, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.
  [Publikacja: Krukowski Józef (red.), Kultura i prawo. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej, Lublin, 1-2 września 2003, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, ss. 226, ISBN 83-7306-179-7.]

 27. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II. Struktura i zadania” z okazji 20. rocznicy wejścia w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego, KUL, Lublin, 8 grudnia 2003 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.
  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław (red.), Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 153, ISBN 83-7363-170-4.]


  2004
 28. Krajowa Konferencja Naukowa „Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz rodziny” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, Łomża, 6-7 września 2004 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Łomży, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
  [Publikacja: Krukowski Józef, Śliwowski Tadeusz (red. nauk.), Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz małżeństwa i rodziny. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Diecezję Łomżyńską, Łomża, 6-7 września 2004, Redakcja „Głosu Katolickiego”, Łomża 2005, ss. 172, ISBN 83-917258-4-7.]

 29. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ecclesia et Status” z okazji 40-lecia pracy naukowej i 20-rocznicy pracy w Papieskiej Radzie ds. Interpretacji Tekstów Prawnych w Watykanie ks. prof. Józefa Krukowskiego, KUL, Lublin, 4 listopada 2004 r. Organizatorzy: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.
  [Księga Jubileuszowa: Dębiński Antoni, Orzeszyna Krzysztof, Sitarz Mirosław (red.), Ecclesia et Status. Studia in honorem prof. Josephi Krukowski. Księga Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, ss. 1012, ISBN 83-7306-196-7.]
  [Publikacja: Sitarz Mirosław (red.), Ecclesia et Status. Materiały konferencyjne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, ss. 168, ISBN 83-7363-226-3.]


  2005
 30. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Sandomierz, 7-9 września 2005 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Sandomierzu, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
  [Publikacja: Dzięga Andrzej, Krukowski Józef, Sitarz Mirosław (red.), Ochrona funkcji prokreacyjnej rodziny, Wydawnictwo i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2006, ss. 240, ISBN 83-7300-558-7.]


  2006
 31. Pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, KUL, Lublin, 20 maja 2006 r. 32. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Szczecin, 4-5 września 2006 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
  [Publikacja: Krukowski Józef, Maćkowski Andrzej (red.), Ochrona funkcji wychowawczej rodziny, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ss. 268, ISBN 978-83-89872-17-3.]

 33. V Międzynarodowa Konferencja „KULTURA I PRAWO” Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny, Akademia Prawa Europejskiego w Trewirze, 18-19 września 2006 r. Organizatorzy: Towarzystwo Polityki Prawa w Trewirze, Instytut Polityki Prawa przy Uniwersytecie w Trewirze, Towarzystwo Naukowe i Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
  [Publikacja: Krukowski Józef, Isensee Josef, Sitarz Mirosław (red.), Kultura i prawo. Materiały V Międzynarodowej Konferencji na temat Tożsamość kulturowa Unii Europejskiej a pluralizm religijny, Trewir, 18-19 września 2006, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007, ss. 426, ISBN 978-83-7306-334-1.]

 34. Drugie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, KUL, Lublin, 16 grudnia 2006 r.

  2007
 35. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, Radom, 4-5 września 2007 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
  [Publikacja: Krukowski Józef, Fundowicz Sławomir, Sitarz Mirosław (red. nauk.), Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, 4-5 września 2007 r., Radom, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2010, ss. 164, ISBN 978-83-61147-76-3.]

 36. Konferencja Naukowa „Przyszłość Unii Europejskiej – Przyszłość Europy” połączona z Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, KUL, Lublin, 29 września 2007 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

  2008
 37. Konferencja Naukowa „Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji”, Warszawa, 10 kwietnia 2008 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  [Publikacja: Wroceński Józef, Pietrzak Helena (red.), Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji. Materiały z konferencji, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, ss. 224, ISBN 978-83-7072-493-1.]

 38. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce” pod patronatem J. E. Ks. Abpa Władysława Ziółka, Metropolity Łódzkiego, połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Łódź, 3-4 września 2008 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna w Łodzi, Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.
  [Publikacja: Krukowski Józef, Tracz Zbigniew (red.), 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2009, ss. 241, ISBN 978-83-89790-61-3.]

 39. Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, KUL, Lublin, 12 września 2008 r.

  2009
 40. Konferencja „Wprowadzenie Euro w Polsce – problematyka prawna”, KUL, Lublin, 23 maja 2009 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 41. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów „Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Częstochowa, 8-9 września 2009 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna w Częstochowie, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Dziub Krzysztof (red.), Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, ss. 219, ISBN 978-83-7306-469-0, ISBN 978-83-7702-038-8.]

 42. Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, KUL, Lublin, 26 września 2009 r.

  2010
 43. Konferencja Naukowa i spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 16 stycznia 2010 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 44. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prawa Kanonicznego „Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele” pod patronatem J. E. Ks. Bpa Andrzeja Suskiego, Biskupa Toruńskiego, połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Toruń, 7-8 września 2010 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Biskupia w Toruniu, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
  [Publikacja: Krukowski Józef, Kraiński Wiesław, Sitarz Mirosław (red.), Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, Scripta Theologica Thoruniensia (20), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, ss. 246, ISBN 978-83-231-2707-9.]

 45. Konferencja Naukowa „Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 23 października 2010 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Instytut na rzecz Państwa Prawa.
  [Publikacja: Krukowski Józef, Sieniow Tomasz, Sitarz Mirosław (red.), Modele edukacji prawników. Doświadczenia i perspektywy, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” V (2010), nr 6, ss. 87, ISSN 1896-8406.]


  2011
 46. Konferencja Naukowa i spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 8 stycznia 2011 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 47. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Postępowanie administracyjne w Kościele”, Lublin, 6 czerwca 2011 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie.

 48. Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Aula Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, 14 września 2011 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

 49. Konferencja Naukowa „Technologie informatyczne w sądownictwie – doświadczenia i perspektywy” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 19 listopada 2011 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.
  [Publikacja: Sitarz Mirosław, Zdziennicki Bohdan (red.), Technologie informatyczne w sądownictwie. Doświadczenia i perspektywy, „Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” VII (2012), nr 8, ss. 51, ISSN 1896-8406.]


  2012
 50. Konferencja Naukowa „Życie i działalność Profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Romana Longchamps de Bérier i Zdzisława Papierkowskiego” oraz spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 14 stycznia 2012 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 51. Konferencja Naukowa „Informatyzacja w sądownictwie – doświadczenia i perspektywy”, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa, 16 kwietnia 2012 r. Organizatorzy: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 52. Uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego za rok 2011 w dowód uznania za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego ks. prof. Józefowi Krukowskiemu, Aula im. Stefana Kard. Wyszyńskiego, KUL, Lublin, 16 maja 2012 r. Organizatorzy: Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

  Fot. Roman Czyrka

  [TEKA poświęcona Księdzu Profesorowi: Nowikowski Ireneusz, Sitarz Mirosław (red. tomu V), „Teka Komisji Prawniczej. Oddział PAN w Lublinie” t. V (2012), ss. 204, ISSN 1899-7694.]

 53. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 2 czerwca 2012 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie. 

 54. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów „Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Gdańsk Oliwa, 9-11 września 2012 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna Gdańska, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
  [Publikacja: Głódź Sławoj Leszek, Krukowski Józef, Sitarz Mirosław (red.), Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Prace Wydziału Nauk Prawnych 50, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, ss. 293, ISBN 978-83-7306-616-8.]

 55. Konferencja Naukowa „Drogi kariery prawniczej absolwentów Wydziału Prawa KUL” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 10 listopada 2012 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

  2013
 56. Konferencja Naukowa i spotkanie opłatkowe Członków i Przyjaciół Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 19 stycznia 2013 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 57. Konferencja z okazji 30-lecia reaktywacji kierunku prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, KUL, Lublin, 22 maja 2013 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL z inicjatywy dr. Jacka Szczota.

 58. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 1 czerwca 2013 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL.

 59. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kanonistów pod patronatem Ks. Bpa Prof. Dra hab. Kazimierza Ryczana „Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym” połączona z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Kielce, 5-7 września 2013 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Kielcach, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Świętokrzyski Instytut Teologiczny, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Pieron Bartłomiej (red.), Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Prace Wydziału Nauk Prawnych 53, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 197, ISBN 978-83-7306-659-5.]

 60. Konferencja Naukowa, Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL i spotkanie opłatkowe, KUL, Lublin, 14 grudnia 2013 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

  2014
 61. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 7 czerwca 2014 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 62. Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Abp. Dr. Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego „II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne”, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice, 8-10 września 2014 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Pastwa Andrzej (red.), II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, Prace Wydziału Nauk Prawnych 62, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 338+6 nlb, ISBN 978-83-7306-694-6.]

 63. Konferencja Naukowa, Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL i spotkanie opłatkowe, KUL, Lublin, 13 grudnia 2014 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

  2015
 64. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. prof. Józefa Krukowskiego”, KUL, Lublin, 27 stycznia 2015 r. Organizatorzy: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
  [Księga Jubileuszowa: Sitarz Mirosław, Stanisz Piotr, Stawniak Henryk (red.), Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Studia in honorem Prof. Josephi Krukowski dedicata (Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej), Prace Wydziału Nauk Prawnych 57, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, ss. 926+10 nlb, ISBN 978-83-7306-667-0.]

 65. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie” zorganizowana pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UKSW Ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego z okazji 50-lecia zamknięcia obrad Soboru Watykańskiego II, UKSW, Warszawa, 20 maja 2015 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.
  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Stawniak Henryk (red.), Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, ss. 350, ISBN 978-83-7306-684-7.]

 66. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 6 czerwca 2015 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

 67. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Terminy i relacje w dwujęzycznych tekstach konstytucji”, KUL, Lublin, 4-5 września 2015 r. Organizatorzy: Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, L’UFR de Langue Française à l’Université Paris-Sorbonne, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 68. Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego Biskupa Łomżyńskiego „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań”, Łomża, 7-9 września 2015 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Diecezjalna w Łomży, Sąd Biskupi w Łomży, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Borawski Ireneusz (red.), Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań, Prace Wydziału Nauk Prawnych 66, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 232, ISBN 978-83-7306-734-9.]

 69. Konferencja Naukowa, Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL i spotkanie opłatkowe, KUL, Lublin, 19 grudnia 2015 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

  2016
 70. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 4 czerwca 2016 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

 71. Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa dr. Wiesława A. Meringa Biskupa Włocławskiego „Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Włocławek, 5-7 września 2016 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Kościelny Diecezji Włocławskiej, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Gręźlikowski Janusz (red.), Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Prace Wydziału Nauk Prawnych 68, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 208, ISBN 978-83-7306-779-0.]

 72. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina”, KUL, Lublin, 15-17 września 2016 r. Organizatorzy: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickie­go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skło­dowskiej w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uni­wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego (Słowacja), Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrz­nych we Lwowie (Ukraina).
  [Publikacja: Krukowski Józef, Potrzeszcz Jadwiga, Sitarz Mirosław (red.), Bezpieczeństwo prawne państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016, ss. 326, ISBN 978-83-7306-735-6.]

 73. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji abp. dr. Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy „Przynależność do Kościoła Katolickiego”, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, 30 września 2016 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych.
  [Publikacja: Kawa Stanisław, Romanko Agnieszka, Sitarz Mirosław, Słowikowska Anna (red.), The Enrollment to the Catholic Church, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2017, ss. 170, ISBN 978-88-209-9993-3.]

 74. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia – Absolwent KUL … Kandydat na ołtarze” oraz Jubileuszowe Walne Zebranie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, KUL, Lublin, 10 grudnia 2016 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
  [Publikacja: Sitarz Mirosław, Słowikowska Anna, Romanko Agnieszka (red.), Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia - absolwent KUL ... kandydat na ołtarze, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 184, ISBN 978-83-948764-2-5.]

  2017
 75. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów bankowości - w setną rocznicę powstania Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej”, KUL, Lublin, 24 kwietnia 2017 r. Organizatorzy: Katedra Historii Ustroju i Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Fundacja Fundamenta.
  x
 76. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 3 czerwca 2017 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.

 77. Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski „Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość”, Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu, Poznań, 3-5 września 2017 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kuria Metropolitalna w Poznaniu, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Zakład Teologii Pastoralnej i Prawa Kanonicznego WT UAM w Poznaniu, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

  [Publikacja: Krukowski Józef, Sitarz Mirosław, Dosz Ireneusz (red.), Kościół a naród i państwo w perspektywie 1050. rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość, Prace Wydziału Nauk Prawnych 69, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 268, ISBN 978-83-7306-780-6.]

 78. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji abp. dr. Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy „Relacje Kościół – Państwo na Ukrainie”, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Lwów, 24 listopada 2017 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych.

  2018
 79. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski „Stefan Kardynał Wyszyński – nauczyciel praw Bożych”, KUL, Lublin, 13 stycznia 2018 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
  [Publikacja: Sitarz Mirosław (red.), Nagroda im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018, ss. 74, ISBN 978-83-948764-3-2.]
  x
 80. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów bankowości – historia monetarna Polski od X wieku do współczesności”, KUL, Lublin, 9 maja 2018 r. Organizatorzy: Katedra Historii Ustroju i Prawa KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Fundacja Fundamenta.

  [Publikacja: Bednaruk Waldemar, Dworas-Kulik Judyta (red.), Z dziejów polskiej bankowości, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2018, ss. 183, ISBN 978-83-948764-4-9 (monografia on-line).]
  x

 81. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Piotra Libery Biskupa Płockiego „Konkordaty Polskie – historia i teraźniejszość”, Płock, 17 maja 2018 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Zakład Kościelnego Prawa Rodzinnego UKSW w Warszawie.

  [Publikacja: Krukowski Józef (red. nauk.), Konkordaty Polskie. Historia i teraźniejszość, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019, ss. 518, ISBN 978-83-7306-836-0.]
  xx
 82. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 26 maja 2018 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
  X
 83. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Prof. Przemysława Czarnka „Prawa i wolności człowieka a bezpieczeństwo państwa: Polska – Słowacja – Ukraina – Gruzja”, KUL, Lublin, 6-7 czerwca 2018 r. Organizatorzy: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skło­dowskiej w Lublinie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego (Słowacja), Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrz­nych we Lwowie (Ukraina), Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Fundacja Polskiej Akademii Nauk.
  x
 84. Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana Wątroby Biskupa Diecezji Rzeszowskiej, Przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny „Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka”, Rzeszów, 3-5 września 2018 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Biskupi Diecezji Rzeszowskiej, Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
  x
 85. Sesja IV: Prawo a wartości w Europie zorganizowana w ramach II Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. „Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II”, KUL, Lublin, 17 października 2018 r. Organizatorzy Sesji Lubelskiej Kongresu: Fundacja „Myśląc Ojczyzna”, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
  x
  2019
 86. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem honorowym Pana Mikołaja Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka „Dziecko w prawie kanonicznym i polskim” oraz Walne Zebranie SAWP KUL, KUL, Lublin, 12 stycznia 2019 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
  X
 87. III Międzynarodowy Kongres Ruchu «Europa Christi» pt. „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju. Wizja Europy św. Jana Pawła II”. Sesja w Velehradzie: „«Aby wszyscy stanowili jedno» Święci Cyryl i Metody – właściwy model inkulturacji dla przyszłej Europy”, Sala Słowiańska Liceum im. Antonina C. Stojana, Velehrad, Czechy, 11 maja 2019 r. Organizatorzy: Fundacja „Myśląc Ojczyzna”; Abp Jan Graubner, Metropolita Ołomuniecki.

  x
 88. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka „Bezpieczeństwo prawne dziecka w państwach demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska, Słowacja, Ukraina, Niemcy”, KUL, Lublin, 24-25 maja 2019 r. Organizatorzy: Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie,  Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego, Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
  x

 89. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z dziejów bankowości – bankowość centralna w Polsce i na świecie”, KUL, Lublin, 25 maja 2019 r. Organizatorzy: Katedra Historii Ustroju i Prawa KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Fundamenta.
  x

 90. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”, KUL, Lublin, 1 czerwca 2019 r. Organizatorzy: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL.
  X

 91. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wigry, śladami historii” w ramach Programu „Niepodległa” i Ruchu „Europa Christi” pod patronatem honorowym J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pana Artura Kosińskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Wigry, 20 lipca 2019 r. Organizatorzy: Niepodległa, Ruch „Europa Christi”, Akcja Katolicka, fundacja Wigry Pro, Województwo Podlaskie.
  X

 92. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Financovanie cirkví – interakcie kánonického a konfesného práva” [Finansowanie Kościoła – współoddziaływanie prawa kanonicznego i wyznaniowego], Kapušany, Słowacja, 27 lipca 2019 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
  x

 93. Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich i Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego „Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa, 8-10 września 2019 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Sąd Metropolitalny w Częstochowie, Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.
  v
 94. Sesja nitrzańska III Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” pt. „Wizja Europy św. Jana Pawła II”, Nitra, 25-26 września 2019 r. Organizatorzy: Diecezja Nitrzańska, Ruch „Europa Christi”.
  cx
 95. Sesja lubelska III Międzynarodowego Kongresu Ruchu Europa Christi „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” pt. „Kościół i państwo w służbie rodziny” pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, KUL, Lublin, 16 października 2019 r.; Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 17 października 2019 r. Organizatorzy: Fundacja „Myśląc Ojczyzna”, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Lekarsko-Dentystyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
  x

 96. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Financing of Churches and Religious Societies in the Modern Democratic State”, Trnava, 12 listopada 2019 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Trnawskiego Uniwersytetu w Trnawie, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Cyrylometodiański Wydział Teologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Wydział Zarządzania Południowego Uniwersytetu Federalnego w Rosji.
  X
 97. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Churches and Religious Societies in a Modern Democratic Society”, Trnava, 13 listopada 2019 r. Organizatorzy: Wydział Prawa Trnawskiego Uniwersytetu w Trnawie, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Cyrylometodiański Wydział Teologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Wydział Prawa Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego.
  X
 98. Sesja lwowska III Międzynarodowego Kongresu Europa Christi „Europa dwóch płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju” pt. „Wpływ chrześcijaństwa na stabilność Narodów Europy” pod patronatem honorowym Jego Ekscelencji Abp. dr. Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego, Kuria Metropolitalna Obrządku Łacińskiego we Lwowie, Instytut Teologiczny im. Św. Abp. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Lwów, 18-20 listopada 2019 r. Organizatorzy: Archidiecezja Lwowska Kościoła Łacińskiego na Ukrainie, Konferencja Zakonów Żeńskich i Męskich obrządku łacińskiego na Ukrainie, Fundacja „Myśląc Ojczyzna”, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytut Teologiczny im. Św. Abp. Józefa Bilczewskiego we Lwowie, Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych na Ukrainie, Katedra Historii Współczesnej Ukrainy im. Michaiła Hruszewskiego Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ivana Franki.
  x
  2020

 99. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Stefan Kardynał Wyszyński – absolwent Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL” oraz Walne Zebranie SAWP KUL, KUL, Lublin, 18 stycznia 2020 r. Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.


Zestawiła
Magdalena Sawa


[1] Szerzej zob. J. Krukowski, Sympozjum kanonistów, „Zeszyty Naukowe KUL” 14 (1971), nr 1 (53), s. 92-93.

[2] Szerzej zob. J. Cieszkowski, Diariusz wydarzeń uniwersyteckich kwiecień – grudzień 1979, „Zeszyty Naukowe KUL” 23 (1980), nr 4 (92), s. 87.

[3] Szerzej zob. J. Cieszkowski, Diariusz wydarzeń uniwersyteckich styczeń – czerwiec 1980 rok, „Zeszyty Naukowe KUL” 24 (1981), nr 1 (93), s. 114.

[4] Szerzej zob. J. Cieszkowski (opr.), Diariusz wydarzeń uniwersyteckich lipiec 1980 – grudzień 1981 rok, „Zeszyty Naukowe KUL” 24 (1981), nr 2-4 (94-96), s. 238-239.

[5] Szerzej zob. Kronika, III Ogólnopolskie Sympozjum Pracowników Sądów Kościelnych, „Biuletyn Informacyjny KUL” 13 (1984), nr 1/2 (25/26), s. 118-120.

[6] Szerzej zob. Kronika, Kościół partykularny w nowym kodeksie prawa kanonicznego, „Biuletyn Informacyjny KUL” 13 (1984), nr 1/2 (25/26), s. 112.

[7] Szerzej zob. J. Cieszkowski (opr.), Diariusz wydarzeń uniwersyteckich czerwiec – grudzień 1985, „Biuletyn Informacyjny KUL” 14 (1985), nr 2 (28), s. 76.

[8] Szerzej zob. Sesja naukowa w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i wybór nowego Zarządu Sekcji Prawa Kanonicznego przy Komisji Episkopatu Polski do Spraw Nauki Katolickiej, „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” 2 (1992), nr 1 (2), s. 51.

Szerzej zob. Wykaz konferencji Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, zestawiła Magdalena Sawa, wykaz-konferencji-stowarzyszenia-kanonistow-polskich,art_69308.html; Wykaz konferencji Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zestawiła Magdalena Sawa, wykaz-konferencji-sawp,art_69348.html; Cykl konferencji „KULTURA I PRAWO”, zestawiła Magdalena Sawa, https://www.kul.pl/cykl-konferencji-kultura-i-prawo-quot,art_69336.html; Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, https://www.kul.pl/kodeks-prawa-kanonicznego-w-badaniach-mlodych-naukowcow,art_71816.html.

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2020, godz. 16:41 - Magdalena Sawa