Refl eksja niniejsza wskazuje na zbawcze znaczenie miłosierdzia w życiu człowieka i na związek miłosierdzia ze sprawiedliwością społeczną. Papież w nowy sposób przedstawił teologiczny i antropologiczny wymiar prawdy o miłosierdziu Bożym oraz jej egzystencjalne i społeczne konsekwencje. Bóg objawiony przez Chrystusa jest miłosiernym Ojcem, skorym do przebaczenia grzechów i dzielenia cierpienia z człowiekiem. Miłosierdzie Boże wyzwala miłosierdzie ludzkie, będąc wewnętrzną siłą do praktykowania miłości na co dzień, które winno wyrażać się moralną dojrzałością i postawą apostolstwa. Miłosierdzie zabezpiecza godność ludzką i podstawową równość wszystkich podmiotów życia społecznego. Koryguje sprawiedliwość, służąc rozwojowi społecznemu.

 

Abstract

 HUMANISTIC AND SOCIAL ASPECTS OF THE ENCYCLICAL LETTER „DIVES IN MISERICORDIA” BY SAINT JOHN PAUL II

 The article, “Prophetical nature of the encyclical ʻDives in Misericordia’ by Saint John Paul II”, shows two aspects of mercy: its salvifi c signifi cance in the human life and its contribution to promote justice in the world. Thanks to the new approach, the Pope presented the theological truth of mercy with its anthropological, existential and social consequences. God, revealed by Christ, is the merciful Father, willing to forgive people and suffer with them, to give them hope and support. This truth involves Christians practicing mercy daily and it has its signifi cance in the moral life, in the life of faith and for the evangelization of today’s world. Mercy in social life puts attention to the central place of human dignity and equality of all subjects and in this way corrects and develops justice.

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2016, godz. 22:44 - Natalia Haniewska