Czy mamy prawo do nadziei na powszechne zbawienie? Tak kluczowa kwestia w dzisiejszej teologicznej dyskusji nie pozostała bez echa w myśli współczesnych nam papieży, Jana Pawła II i Benedykta XVI. W swym nauczaniu poświęcają oni wiele miejsca zbawczej nadziei. Obydwaj papieże wyrażają w istocie to samo przekonanie, że zbawcza wola Boga jest uniwersalna: Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Autor: Janusz Lekan
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2012, godz. 12:18 - Janusz Lekan