Boga jako miłosiernego Ojca objawia już Stary Testament. Na podstawie tej  tradycji objawienie to można uznać również za przygotowujące do wcielenia  Bożego Słowa, wypełniającego Boże obietnice i realizującego w pełni miłosierdzie Ojca. Zjednoczony z ludzką naturą Boży Syn najpełniej także ukazuje, kim  jest Bóg i kim dla Boga jest człowiek. Objawia również, czym jest miłość Boga  do człowieka, nie tylko niecofająca się przed grzechem, ale na podstawie tego  zjednoczenia – w ten sam sposób jak Syna – obejmująca każdego człowieka. Tak  rozumiane miłosierdzie Boże nie ogranicza się tylko do przebaczenia grzechów,  ale jest zaproszeniem człowieka przez Boga do możliwej dopiero w Jezusie  Chrystusie cudownej wymiany miłości, w której uczestniczy obdarowujący  miłosierdziem i nim obdarowany.

 Summary

DIVINE MERCY FULLY REVEALED AND REALIZED IN JESUS CHRIST

 

God is shown as merciful already in the Old Testament. However, it is in the fulfi ll- ment of God’s promises in the incarnation of the Word that the realization of Divine mercy  achieves its fullness. That is why the Word incarnate is also a revelation of the nature of  Divine mercy. Its quintessence is made visible in Jesus Christ, who brings God closer to  man and makes man capable of self understanding. In the Son the Father reveals Himself  as inconceivable Love, whose consequence is creation and redemption. The Father not  only does not withdraw His love in response to human sin, but in the Son becomes united  with each man, thus showing the fundamental nature of His mercy. It is realized most fully  in the work of Jesus Christ, in whom God loves every man with the same love as His own  Son. In the Son, who united himself with the human nature, the Father also enables man to  respond to Divine love. This means inviting and introducing man to the relation of mercy.  Thus, mercy ceases to be a unilateral process and becomes the best way for man to unite  with God through the imitation of Jesus.

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2017, godz. 09:23 - Natalia Haniewska