Praktyka komunii duchowej wydaje się dzisiaj nieco zapomniana. Nawet kapłani wykazują w tej dziedzinie zaskakującą niewiedzę. Nauczanie Jana Pawła II czy Benedykta XVI na ten temat spotkało się z niewielkim odzewem. Stąd wydaje się potrzebne przynajmniej zarysowanie najbardziej istotnych elementów tego tematu.

Summary  

SPIRITUAL COMMUNION.   SOME OF THE RELATED THEOLOGICAL PROBLEMS

The practice of the Spiritual Communion has existed in the Church at least since the   times of Saint Augustine. It is defi ned as the desire to receive the Eucharist. The value of   this practice has been confi rmed by the teaching of the Council of Trident, masters of the   spiritual life and many popes. It seems that the renewal of this custom can be a response   to the problem of the banalisation of the Eucharist and offers a possibility to meet the   spiritual needs of the people who cannot take the sacrament of Holy Communion. It can   be experienced as a longing for the Lord present in the Eucharist, as well as a sign of   solidarity with the sinners.

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2017, godz. 09:24 - Natalia Haniewska