W krajach Zachodu powraca zły duch wojującego ateizmu. Nowy ateizm, podobnie jak ten z XIX wieku, w wypaczony sposób wykorzystuje nauki przyrodnicze, by narzucić własną wizję świata. Do najważniejszych „apostołów” tego kierunku należy Richard Dawkins, specjalista w zakresie ewolucji biologicznej, który w książce Bóg urojony stara się udowodnić, że religia i wiara w Boga to niebezpieczny stan urojenia, z którego należy człowieka wyrwać, zanim zrobi krzywdę sobie i innym. Uważna lektura książki świadczy jednak o trudnościach, jakie napotkał jej autor na drodze do realizacji swego celu.

 

A SUBMISSION OF THE RENEWAL OF THE THEOLOGICAL ANTHROPOLOGY TREATISE IN THEOLOGICAL FACULTY OF NORTHERN ITALY: CARD. A. SCOLA AND THE ‘TEOLOGIA’


Summary


the aim of this article is to show the correspondence between a ‘new atheism’, which richard Dawkins is the most prominent representative, and the XiX century materialistic atheism of L. Feuerbach and k. Marks. it is also a kind of polemic about some r. Dawkins’ objections to religion, especially catholicism, included in his book The God Delusion.

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2012, godz. 14:25 - Natalia Haniewska