„Liczne są korzyści wynikające z wcielenia” – stwierdza św. Tomasz z Akwinu i niektóre z nich ze znawstwem wylicza (Summa theologiae III, q. 1, a. 2). Mając na uwadze ten fakt, który potwierdza zarówno liturgia, jak i wielorakie doświadczenie chrześcijańskie, warto poświęcać ciągle na nowo refl eksję teologiczną tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Korzyści, które nieustannie odnosi człowiek dzięki temu wydarzeniu, nie mogą pozostawać zakryte i nie można się do nich banalnie przyzwyczajać. Stąd też powracamy tutaj do tej tajemnicy „Słowa, które stało się ciałem”, opartej na cudzie sprawionym przez Boga i wydarzeniu poświadczonym w historii.

Abstract

 THE INCARNATION OF THE ETERNAL WORD – THE HISTORICAL AND REDEMPTIVE REALITY

 

The incarnation of the eternal Word is fi rst and foremost an event “for man”. To be able to keep this conviction in mind and to preach it successfully, constantly discovering yet hidden advantages, it requires more and more profound theological grasp of the incarnation of the Son of God, since only then it is possible to see its full anthropological perspective. Therefore, in this article we focus on certain Christological tendencies which diminish historicalness of the incarnation of the Word of God. Against this background we go back to the fundamental fact for Christian faith, namely that “the Word became fl esh”. It poses a question of personal identity of Christ-Word, which is seen in the light of Christological doctrine elaborated by the consecutive councils of the undivided Church. The idea of this doctrine is that we believe in the Word of life. Finally, a question has to be asked whether the mystery of the incarnation of the Word is worthy of belief and how it affects our life if we accept it. The crucial matter is to accentuate the fact that the mystery of the incarnation of the eternal Word belongs to both the historical and redemptive reality.

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2016, godz. 22:37 - Natalia Haniewska