Dla chrześcijan najwyższym i niezmiennym punktem oparcia poznawczego jest prawda o paschalnej ofi erze Chrystusa. Tę prawdę jednak można afi rmować oraz ją rozwijać w sobie i świecie tylko w wierze i nadziei. Wiara jako wydarzenie wymykające się empirycznemu określeniu i przedmiotowemu opisowi posiada istotny przymiot misteryjności. Odrzucenie tego faktu sprawia, że będziemy zawężać poznanie prawdy do sfery intelektualnej i doświadczenia egzystencjalnego.

 

 

TOWARDS KNOWLEDGE FAITH

Summary

Human personality is constantly providing an element of his spiritual life and absolute. This element is not the ordinary means and therefore may not be fully discovered, let alone eliminated. Only a gradual learn the intrinsic value of absolute faith in us makes the commitment and concern for the preservation of human identity. Then also there are an increasing longing to know the relationship with God, which is the sole and supreme cause any absolute value. Which the desire to know our personal relationship with the Creator may be followed by deeper personal and communal faith. This is the endless process, accompanied both the element symbol and the true worship.

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2013, godz. 10:19 - Natalia Haniewska