Język łaciński przez wieki używany jest przez Kościół jako język urzędowy. Potwierdzają to wszystkie ofi cjalne wypowiedzi Magisterium oraz ciągłe używanie łaciny w dokumentach Kościoła, prawie kanonicznym, a przede wszystkim w liturgii. W tym języku zostały spisane najdonioślejsze dzieła teologii i kultury, dlatego jego znajomość ma nieocenione znaczenie nie tylko dla duchowieństwa i studentów teologii, ale dla każdego.

 

LATIN AS A LANGUAGE OF THE CHURCH AND OF THEOLOGY. 50 YEARS OF APOSTOLIC CONSTITUTION VETERUM SAPIENTIA

 

Summary

The Veterum Sapientia is a document that was promulgated by a pope John XXIII on 22 february 1962. In this Apostolic Constitution the pope underlined importance of a study and an use of latin in the Church. The article reminds the most important contents of this Constitution and makes analysis of uffi cial documents of the Church on this argument.50 years after publication papal’s document it is necessary to constatate that Church teaching about the role of latin in theology, in liturgy and in formation of clergy has not changed. Latin is important also for the Church of XXI century as a language that makes possible access to the immense theological and cultural patrimony and as a language of the divine worship.

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2013, godz. 10:35 - Natalia Haniewska