Miłość i miłosierdzie są dwoma wymiarami jednej łaski: miłość Boża stwarza,  a miłosierdzie Boże – oczyszcza i doskonali naturę człowieka. Miłosierdzie jest  więc warunkiem doprowadzenia człowieka do uczestniczenia w naturze Bożej.  Mówiąc krótko: stwarza człowieka miłość, a zbawia miłosierdzie.  

 

Abstract

  THE SACRAMENTALITY OF MARRIAGE IN RELATION  TO HUMAN EXISTENCE

 

The article answers the question for the specifi city of the coming true of the existence  of Jesus in the life of  acramental spouses. The sacrament of matrimony creates a new  cell in the ecclesial community. The sacramental couple initiate into their own life Christ  learning through the imitation of His love ethos. Therefore, it’s reasonable to conclude  that the concretisation of Jesus’ existence in the sacramental-spouses’ life is “in persona  Ecclesiae”.  

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2016, godz. 22:05 - Natalia Haniewska