Poprzez ukazanie natury Kościoła w relacji do Trójcy Świętej oraz przywołanie odniesienia communio eklezjalnej do communio trynitarnej, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium przyczyniła się do pogłębienia analizy trynitarnego charakteru Kościoła. Relacja owa dotyka nie tylko natury początku Kościoła, ale odnosi się również do jego permanentnej struktury, zgodnie z twierdzeniem patrystycznym Ecclesia de Trinitate. Oznacza to, że Kościół nie tylko rodzi się z tajemnicy trynitarnej, lecz również jest przeniknięty Trójcą; jego struktura jest de unitate Patris et Filii et Spiritus Sancti plebs adunata. Nauczanie Jana Pawła II wskazuje, że Kościół odbija w sobie communio trynitarną, kroczy w kierunku Trójcy. Jest miejscem spotkania historii trynitarnej Boga z historią człowieka. Kościół stanowi obecność Trójcy Świętej w czasie.

 


JOHN PAUL II’S IDEA OF TRINITARIAN ECCLESIOLOG

Summary 

The Church is the fruit of the eternal divine plan of salvation. John Paul II underlines that the Church comes out of the eternal and abundant love of the Father this love is manifested and realized through the coming, death and resurrection of the Son and through the continuing and vivifying presence of the Holy Spirit. The Church is therefore the work of the Trinity.

Autor: Janusz Lekan
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2012, godz. 14:23 - Natalia Haniewska