Nadzieja wiąże się z zagadnieniami soteriologicznymi i eschatologicznymi. Szczególnym „miejscem” praktykowania nadziei i wprawiania się w niej jest Sąd Ostateczny. Jest to spotkanie człowieka z Bogiem sprawiedliwym, ale również i miłosiernym.

 

R. Ptak, THE LAST JUDGMENT – DESPAIR OR HOPE? BENEDICT XVI ON HOPE IN THE ENCYCLICAL SPE SALVI

Summary


Hope is connected with soteriological and eschatological concepts. A peculiar “place” where hope is practised and improved is the Last Judgment. It is a human meeting place with God, who is not only just, but also merciful.  

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2012, godz. 00:12 - Natalia Haniewska