Prawdą jest, że dla Boga, który jest Miłością, jedynie miłość jest na zawsze możliwa. Nikt jednak nie może zagwarantować, nie zaprzeczając samej miłości, by miłość rzeczywiście ofiarowana nie mogła stać się miłością odrzuconą w sposób wolny. Bóg szanuje ludzką wolność. Człowiek zatem ma możliwość nie skorzystania z Bożej miłości. Bóg jednak ze swojej strony gwarantuje nieustanną wierność w miłości. On nigdy nie przestanie kochać, nawet jeśli sam nie jest kochany

 

 

HELL – GOD’S REJECTED LOVE. SUMMARY

Summary


Paper „Hell – God’s Rejected Love” deals with a subject that is always lively and exciting for a theological reflection on man’s ultimate fate. It concerns Hell, which – as Karl Rahner says – is a real and unavoidable possibility for pilgrims. The paper touches upon such notions as: relation between love and freedom, the absurdity of Hell, and ambiguity of Biblical texts which on the one hand include rather strict words about damnation, but on the other, leave no doubt that universal redemption is the will of God. The paper shows love as a choice which is not a risk but a continuing inner appeal to man’s freedom to want to choose God. However, one who consistently rejects love becomes a creator of Hell as it is man that is ultimately the maker of Hell in the same way as he is the maker of sin.

Autor: Janusz Lekan
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2012, godz. 23:58 - Natalia Haniewska