Wśród różnych ujęć grzechu pierworodnego można odnaleźć i takie, których osią jest radykalna negacja powołania do wdzięczności za dobro, którym człowiek został obdarzony w akcie stworzenia. W tym kluczu charakter nowej egzystencji człowieka może być ujęty jako nieeucharystyczny lub antydoksologiczny. Niniejszy tekst podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaka treść kryje się pod tymi określeniami.  

 

Summary

ORIGINAL SIN AS NEGATION OF GRATITUDE. AN INSIGHT INTO DENOMINATIONALLY DIVERSIFIED CONCEPTS

 

The given study attempts to describe two interpretations of original sin that can be understood as negation of gratitude. The fi rst one was suggested by an orthodox theologian Alexander Schmemann and emphasises the “noneucharistic” character of the world after original sin. The second term “antidoxology” is present in the writings of Brian Brock who is an Anglican theologian. Despite the fact that these two terms have denominationally diversifi ed background, they try to express a common idea: Adam and Eva were called to show gratitude for the received reality but they rejected the fundamental vocation of their existence. 

Autor: Natalia Teodorowicz
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2015, godz. 10:02 - Natalia Haniewska