W praktyce duszpasterskiej i ewangelizacyjnej Kościoła często pojawia się  kwestia tak zwanego obrazu Boga. Chodzi o przekonania i wyobrażenia o Bogu,  jakie nosi w swoim sercu człowiek wierzący. Kwestia obrazu Boga jest na tyle  kluczowa, że warto przyjrzeć się jej z perspektywy teologicznej. Dla teologii  chrześcijańskiej nie ma innego kryterium oceny wszelkich wyobrażeń na temat  Boga, jak tylko samo Boże objawienie. Ostatecznym kluczem odczytywania prawdziwości obrazów Boga jest objawienie w Chrystusie, nazywane przez  Paula Tillicha objawieniem fi nalnym. Według Tillicha objawienie to ma moc  osądzania i oczyszczania wszelkich doświadczeń religijnych. O ile każdy czło- wiek ma swoją własną, niepowtarzalną relację z Bogiem, o tyle nie może być  innego obrazu Boga niż ten objawiony w Synu – obraz miłości umierającej  dla ludzi.

 

Summary  

THE PROBLEM OF SO-CALLED “VIEW OF GOD” IN THE LIGHT OF PAUL TIL- LICH’S CONCEPTION OF FINAL REVELATION

  The problem of the so-called “view of God” is more and more popular in pastoral  practice, as well as in evangelization. The term “view of God” refers to images and concep- tions, which occurs in the heart of every believer. This topic is so vital that it is defi nitely  worth theological refl ection. For the Christian theology, there is only one criterion of all  views of God, which is Revelation of God. Revelation in Christ, called by Tillich the fi nal  revelation, is an ultimate key to judge all conceptions about God. According to Tillich, this  revelation can also judge and purge all religious experiences. It is true that every human  being has his own relationship with God, but it is also true that the only one real view of God is that revealed by God himself in his Son. This view is a view of Love dying for the  salvation of people.

Autor: Natalia Haniewska
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2017, godz. 09:28 - Natalia Haniewska